Fremtidssikring af almene boliger

Fremtidssikring af almene boliger

Forsiden af projektrapportenEt udviklingsprojekt skal forsøge at finde frem til de bedste modeller for, hvordan det fremtidige samarbejde mellem boligorganisationer og kommune bedst organiseres. Projektet gennemføres for AlmenNet af Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med en række kommuner.

Det er vigtigt at de almene helhedsplaner ikke kun ser på den enkelte bebyggelse isoleret, men behandler den ud fra en kommunal helhedsbetragtning. Her har det nok være lidt hektisk omkring de første helhedsplaner. Mange kommuner har ikke været godt nok rustet. De har brug for en bedre platform at planlægge ud fra. Det er den, vi nu skal prøve at finde modeller til – i samarbejde med udvalgte kommuner og deres boligorganisationer.

Fire kommuner – Vejle, Herning, Herlev og København – har givet tilsagn om at deltage i udviklingsprojektet som pilot-kommuner. Kommunerne vil blive bedt om at udvælge nogle områder og boligafdelinger, hvor der skal gennemføres fremtidsanalyse, helhedsplanlægning og de beboerdemokratiske processer i overensstemmelse med AlmenNet-vejledningerne. I forhold til disse konkrete planprocesser etablerer kommunen så en model for sin del af samarbejdet. Den må selvfølgelig tage afsæt i de lokale behov og den lokale situation, så det kan sagtens være fire forskellige modeller, der kommer ud af projektet. Og det er helt fint, for derved får de øvrige kommunerne jo et katalog over forskellige løsninger til inspiration for deres egne valg.

Se mere om almennet på www.almennet.dk