Lokal bæredygtighed- områdefornyelse og bæredygtige byområder

Lokal bæredygtighed- områdefornyelse og bæredygtige byområder

Forsiden af rapporten "Lokal bæredygtighed - områdefornyelse og bæredygtige byområder"Områdefornyelse ændrer ofte beboersammensætningen i et byområde f.eks. ved at gøre området mere tiltrækkende for ressourcestærke tilflyttere gennem lejlighedssammen¬lægninger. Mens den sociale og økonomiske bæredygtighed kan blive styrket er et mindre ønsket resultat, at større boliger og mere ressourcestærke familier bruger flere ressourcer, herunder energi. Kan det lade sig gøre, at løfte et område økonomisk og socialt uden at det går ud over bæredygtigheden? – det er en af de udfordringer, projektet vil tage op.

Projektets ide er at kortlægge og formidle eksisterende viden og skabe en kvalificeret debat om de forskellige virkemidler.

Igennem projektet vil vi undersøge, hvilke redskaber, der kan bruges til at registrere miljømæssig bæredygtighed på områdeniveau.

  • Hvilke kortlægningsmetoder kan vi lade os inspirere af?
  • Hvilke indsatsområder er effektive på dette niveau, og hvilke skal løses på andre måder?
  • Er det en sag for de professionelle eller en sag for alle?
  • Og hvordan skaber man lokalt engagement på disse områder?

Disse spørgsmål sættes til diskussion på en række udviklingsmøder med tre udvalgte fornyelsesprojekter på områdeniveau – Albertslund Syd, Sundholmsvejkvarteret og Valby.

Fornyelsesprojekterne på områdeniveau bør ses som en del af den samlede kommunale strategi. Derfor vil det blive kortlagt, hvordan de lokale strategier kan underbygge kommunernes handlemuligheder i forhold til at opnå de ambitiøse mål, de har sat sig i forhold til CO2 og bæredygtighed.

Hent pubikationen: Lokalbæredygtighed og områdefornyelse. Et inspirationsoplæg med 19 eksempler

Projektet er finansieret af Velfærdsministeriet og er et samarbejdsprojekt mellem Dansk Byplanlaboratorium, SBi og Kuben.

Projektet løber i 2009 og afrapporteres i første kvartal 2010.

For yderligere oplysninger kontakt venligst projektleder: Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium: E-mail: ehj@byplanlab.dk. Seminar fredag d. 17. april 2009

Program Mødenotat

Oplæg: