Partnerskab i byomdannelse

Partnerskab i byomdannelse

Projekt om partnerskaber er et udviklingsprojekt, der har kørt i 2½ år med støtte fra Socialministeriet. I løbet af projektperioden er der skrevet notater og artikler om barrierer og muligheder i offentlig-privat partnerskabsdannelse, der nu er samlet i en notatsmaling, hvor også de eksempler, der har ligget til grund for projektets undersøgelser og resultater er beskrevet.

Notatsamlingen kan downloades her (pdf).