Nye planer for Skrumpelev

Vej i åbent landskab med håndtegnet træ og fåreflok

Nye planer for Skrumpelev

I de fleste danske kommuner vil man kunne se frem til færre indbyggere. Det kræver tilpasning og omdannelse. Udgangspunktet for dette projekt er, at nogle landsbyer må ’skrumpe’, for at andre kan overleve. Mange landsbyer har i dag et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. Flere steder i landet bliver enkelthusstandene reelt stavnsbundet fordi det er umuligt at sælge boligerne. Der er i dag en vis bevidsthed om denne problemstilling og der er også udviklet puljer til at støtte kommunerne i deres indsats for at rive tomme huse ned.

Men der behov for mere end enkeltstående nedrivninger. Der er behov for, at kommunerne differentierer og prioriterer mellem de forskellige landsbytyper i en langsigtet, strategisk kommunal planlægning. I dette projekt undersøger vi, hvordan vejkantsbyer med faldende befolkningstal kan skrumpes eller afvikles på bedste vis for alle parter. Projektet er i høj grad en akademisk øvelse og rapporten er først og fremmest ment som et debatindlæg, men indeholder en række relevante overvejelser til staten, kommunerne og landsbyer, når ’Vejkantsdanmarks’ udfordringer skal tackles.

Fire scenarier Nedenfor kan du se fire stærkt karikerede scenarier for modellandsbyen Skrumpelevs udvikling over en 20-årig periode fra 2014-34.

Scenario 1

Scenarie 1 ’Lade stå til’ i 2034 I dette scenarie bliver Skrumpelev ladt i fred. Af de oprindelig 150 indbyggere er der i 2034 98 tilbage. Indbyggerne er fordelt på ca. 80 ejendomme, mens ca. 35 ejendomme står tomme. Kommunen har nedrevet nogle af de allerværste ruiner.

 

Scenario 2

Scenarie 2 ’Total afvikling’ i 2034 I dette scenarie bliver alle Skrumpelevs ejendomme opkøbt og nedrevet en efter en, mens indbyggerne genhuses i den nærmeste provinsby. Ejendommene bliver gradvist solgt til landbrugsformål.

 

Scenario 3

Scenarie 3 ’Udtynding’ i 2034 I dette scenarie er der foregået en kraftig udtynding i ejendommene langs vejen. Der er ca. 50 indbyggere tilbage, som bor i de 20 huse der er tilbage i parcelhuskvarteret og overfor kirkebakken. Langs Landevejen er der opstået en grønning, hvor et lokalt fårelaug holder får.

 

Scenario 4

Scenarie 4 ’Udflytning’ i 2034 I dette scenarie er der foregået en kraftig udtynding i ejendommene langs vejen. En del af indbyggerne har fået lov til at flytte byggeretten væk fra Landevejen og bygget nye huse. Resten af de ca. 50 indbyggere bor nu rundt omkring i de tidligere landsbyhuse, og der er i alt ca. 20 huse tilbage.

 

For yderligere oplysninger kontakt direktør Ellen Højgaard Jensen eller projektleder Christian Broen