Vand i Byer

Haveanlæg med springvand og sø

Vand i Byer

Dansk Byplanlaboratorium deltager i et partnerskab om vand i byer. Partnerskabets formål er at tilpasse danske byer til de øgede nedbørsmængder og samtidig udvikle nye kommercielle løsninger med stort eksportpotentiale. En af ambitionerne er at udvikle løsninger, så fremtidens store nedbørsmængder anvendes som ressource frem for at udgøre et problem.

Partnerskabet består af over 75 virksomheder, forskningsinstitutioner, kommuner, forsyningsselskaber og organisationer inden for vandmiljøsektoren. DTU leder partnerskabet i samarbejde med Københavns Univesitet og de to GTS-institutter DHI og Teknologisk Institut. Virksomhedspartnerne omfatter blandt andet CO-WI, Grontmij/Carl-Bro, Rambøll, NCC, Henning Larsen Architects og IBM.

Yderligere informationer kan fås hos direktør Ellen Højgaard jensen. Projektleder var Ny W. Øhlenschlæger

Du kan finde flere oplysninger her: www.laridanmark.dk og www.vandibyer.dk