Skrift 81. 7 interviews - om Københavns planlægning

Dette byplanhistoriske skrift er en samling interviews af ældre byplanlæggere, der
på forskellige måder har haft med byplanlægningen af Københavns kommune at
gøre i tiden efter 2. Verdenskrig – især i den sidste tredjedel af 1900-tallet.

De interviewede i dette skrift er:

Knud Rasmussen, Peder Boas Jensen, Jens Rørbech, Karsten Jørgensen, Jens Ole Nielsen, Niels Andersen og Michaela Brüel

Af Jens Clemmensen og Sven Illeris Pris: 150 kr. 

Bestil bogen

Publikationsbillede
7 interviews - om Københavns planlægning