Smarte bydelsudviklere

logoer for projektets deltagere

Smarte bydelsudviklere

Smart Urban Intermediaries (SmartUrbI) er et forskningsprojekt der ser på personerne i byomdannelsesprocesserne. Vi kalder dem’smart urban intermediaries’ (på dansk: bydelsudviklere). Projektets resultater skal munde ud i både teoretiske og praktiske handleanvisninger til, hvordan bydelsudviklere fremmer social innovation og bæredygtig udvikling, og hvordan bydelsudvikleres arbejde kan udvikles og understøttes.

I 2018 og 2019 vil vi arbejde på tværs af fire Europæiske byer - Birmingham, Amsterdam, Glasgow og København.

Projektet er støttet af the Economic and Social Research Council og the ERA-NET Co-fund for Smart Urban Futures, som er finansieret af EU og Horizon 2020.
Byplanlaboratoriet står for to internationale labs og den afsluttende konference.

Digitalt fyraftensmøde afholdes d. 15. december 2020

 

Læs mere på projektets hjemmeside.

For mere information kontakt venligst: Direktør Ellen Højgaard Jensen