Tilskudsregler

Tilskudsregler

TILSKUD OG RABAT - regler for tilskudsgivere for regnskabsåret 2022

Fordelene:
Tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium opnår en række særlige fordele, såfremt nedennævnte regler følges.
Fordelene er:

 • Gratis stillingsannoncer på Byplanlaboratoriets hjemmeside
 • Mulighed for at bestille ”klassesæt” af bladet Byplan Nyt
 • Ca. 25% rabat på hovedparten af arrangementerne, herunder det årlige byplanmøde
 • Ca. 25% rabat på alle publikationer
 • Alle tilskudsgivere registreres og nævnes særskilt i årsregnskabet og i bladet Byplan Nyt

Reglerne:
Tilskudsgiverfordelene for 2022 kan som hovedregel kun opnås, såfremt bindende skriftligt tilsagn om tilskud er givet inden 1. januar 2022 og tilskudsbeløbet er indbetalt inden udgangen af januar måned 2022. Der skal betales det fulde tilskud, iflg. nedennævnte satser. Tilskud indbetales på reg. nr. 2132 konto nr. 5494-380-597. Faktura fremsendes gerne.

Tilskudssatser:
Tilskuddene beregnes efter forskellige satser i forhold til arten af tilskudsgivere. Beløbene reguleres med en årlig procentsats.
For 2022 gælder følgende satser:

 • Regioner: Der betales 0,0632 kr. pr. indbygger.
 • Kommuner: Der betales 0,3910 kr. pr. indbygger.
 • Byplankonsulent-firmaer (herunder byplanafdelinger/sektioner i større rådgivende og projekterende firmaer): Der betales 554,- kr. pr. beskæftiget medarbejder, dog minimum 1.635,- kr.
 • Forskningsinstitutioner, trafikselskaber mv., der betales 5.485,- kr.
 • Boligselskaber: Der betales efter antallet af administrerede lejligheder – 0,749 øre pr. lejlighed.
 • Firmaer i øvrigt (herunder rådgivende og projekterende arkitekter, rådgivende og projekterende ingeniører, entreprenørfirmaer, byfornyelsesselskaber, anden konsulentvirksomhed m.v.):


Der betales efter følgende satser:

 • 1-10 medarbejdere/indehavere   ........................      3.294,- kr.
 • 11-24 “                    “                    ............................          4.377,- kr.
 • 25-49 “                    “                    ...........................           5.485,- kr.
 • 50-99 “                    “                    .............................       10.970,- kr.
 • 100-   “                    “                    ............................        19.754,- kr.

Særlige aftaler: Med særlige store eller atypiske tilskudsgivere kan der træffes særlige, individuelle aftaler.

Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til:

Grethe Søndergaard – Tlf.: 33 13 72 79, e-mail: gs@byplanlab.dk.

Tilsagn kan også gives via vores hjemmeside www.byplanlab.dk