Tema i Byplan Nyt: Tryghed og indbrudsforebyggelse i planlægningen

Planlægningen af vores boligområder har stor betydning for både den oplevede tryghed og den egentlige risiko for kriminalitet, bl.a. indbrud. Byplanlæggere, arkitekter og andre, der er med til at udforme vores byrum og boliger kan ved at indtænke præventive tiltag være med til at skabe større tryghed og samtidig sænke kriminaliteten. Der er inspiration at hente i det nyeste nummer af Byplan Nyt i temaet om tryghed og indbrudsforebyggelse i planlægningen.

Men hvordan kan vi så skabe trygge boligområder? Og hvilke typer af boliger er mest udsat for indbrud og hvorfor? Det kan du læse mere om i artiklen En plan mod indbrud af projektleder Anja Sandreid. ”Tryghed er den lim, der får vores samfund til at hænge sammen” skriver Ellen Højgaard Jensen i artiklen Projekt Bo Trygt: Fysisk planlægning og trygge byer, bl.a. om Byplanlaboratoriets projekt med at indtænke kriminalprævention i lokalplanlægningen.

I temaet finder du også kriminalpræventive principper, du kan inddrage i arbejdet med udformningen af byrum og boligområder. Og så kan du læse om, hvorfor det overhovedet nytter noget at indtænke tryghed og kriminalitetsforebyggelse i planlægningen i et konkret byrum eller boligområde. Flytter problemet sig ikke bare? Nej, det gør ikke. Læs hvorfor i artiklen Bymiljø og kriminalitet af Karsten Nielsen, konsulent og direktør i TryggeByer.

Flere danske kommuner har taget kampen op mod indbrud i private hjem. Det arbejde er Bo trygt-kommunerne i gang med. Her gælder det sikring af den enkelte bolig, hvor blandt andet skalsikring, belysning og hækhøjde kan indtænkes i indbrudsforebyggelsen. Men kommunerne har også forskellige tilgange til indbrudsforebyggelse, som du kan læse mere om i temaet i disse artikler: 

Hjørring - Indbrudsforebyggelse på tværs
Af Peter Esbech Mathiesen, Arkitekt i Hjørring Kommune og en del af ”Hjørring fri for indbrud”.

Byplanlægning med tyvens øjne
Af journalist Emilie Koefoed

Furesø - Bekæmper uønskede besøg
Interview med Furesø Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen (S)

Sønderborg - Indbrudsforebyggelse i lokalplanerne
Af kommunikationskonsulent Kirsti Madvig Olesen, Sønderborg Kommune

Se hele Byplan Nyt 2, 2021