Vi skal tænke byrum før bygninger

Vi skal tænke byrum før bygninger

Lederen af den store forandring af Gellerupparken i Aarhus har lært en dyr lektie, men ser fejlene blive begået igen og igen i nye bydele rundt om i landet. Det fortæller han om på konferencen Byens Gulv.

Deltagerne på konferencen Byens Gulv kan forvente lidt af en opsang, når det kommer til design af den moderne by: Drop den snævre fokusering på at bygge flotte huse. For byen bliver aldrig flot, hvis ikke vi starter med tænke på livet mellem husene. Det er den markante melding fra lederen af Danmarks og sandsynligvis Nordens største bytransformation lige nu, Gellerupparken ved Aarhus.

- Tidligere tænkte man bygningerne først og så byrummet bagefter. Med læren fra Gellerup er det tydeligt, at vi skal vende det om: Byrummet kommer først. Hvad skal der ske her, og hvilke oplevelser skal man få? Bagefter kan vi så tænke, hvilke bygninger der passer til, siger Ole Bech Jensen,
civilingeniør og projektchef i Brabrand Boligforening.

I Gellerup har det været en god men også dyr erfaring – både økonomisk og menneskeligt. Bydelen blev opført i slutningen af 60-erne med massive boligblokke og store åbne arealer bestående af hovedsageligt græs og asfalt. Boligområdet har igennem flere år været præget af sociale udfordringer. En udvikling, der nu er ved at vende i takt med, at de fysiske forandringer går hånd i hånd med en stor social indsats.

- Et af problemerne er, at der ikke er nogen, der har et ejerskab til stedet. Mange hundrede beboere og de her åbne områder mellem husene gør det svært at komme hinanden ved og lave de fællesskaber, som er så vigtig en del af bylivet. Der mangler intimitet og oplevelser, siger Ole Bech Jensen.

Samme fejl bliver begået igen
Desværre oplever han, at de samme åbenlyse fejl nu er i gang med at blive reproduceret i mange nye prestigefyldte bydele i landets større byer:

- Når man kigger på de nye store områder, som er udviklet i den her modernistiske ånd, så er de fattige på alle bylivsparametre ligesom i den gamle Gellerupparken, siger Ole Bech Jensen.

På konferencen Byens Gulv er transformationen af Gellerupbydelen et af de tre spor, som deltagerne kan følge. Her vil Ole Bech Jensen fortælle, hvordan han sammen med sin 10 mand store afdeling og de tilknyttede underleverandører  nu er i gang med at genskabe det byliv, der skal rette op på fejlene i Gellerup. 

Fem store boligblokke er revet ned og flere af de åbne arealer inddrages til at skabe mindre byrum. De tilbageblevne blokke renoveres og åbnes op mod mindre gader og små torve, hvor der opføres nye kvarterer med lave huse på halvanden og to etager.

- I stedet for at du har de store grønne områder mellem husene, som ingen har ejerskab til, så skaber vi mindre kvarterer med afvekslende gadeforløb og torve, hvor man kan komme hinanden ved og få nogle spændende bylivsoplevelser. Det er jo derfor bylivet i dag er så højt prioriteret.

Mindre grønt – mere menneske
Bydelen vil vokse fra 7.000 til mellem 10 og 12.000  beboere, og selv om der skabes en stor ny park, betyder det, at de befæstede arealer bliver flere. 

- Ja, det grønne liv bliver mindre, men til gengæld bliver det menneskelige liv mere, så du får en oplevelse af, at ”Det her er mit område, det vil jeg være med til at udvikle og passe på”, siger Ole Bech Jensen.

I hele processen er beboerne involveret gennem høringer og workshops. Sammen med de fysiske omdannelser vil Aarhus Kommune flytte 1.000 arbejdspladser til bydelen, og der placeres midlertidige træbygninger og containere med mulighed for håndværk, butikker og kreative virksomheder indenfor iværksætteri. Man kan se mere om transformationen af Gellerup-bydelen på www.helhedsplangellerup.dk


Fakta om Byens Gulv
Konferencen Byens Gulv afholdes på Hotel Nyborg Strand den 1. februar 2017. Der er parallelt med konferencen en virksomhedsmesse, hvor leverandører kan vise deres ydelser eller produkter frem.

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens belagte arealer – kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører.

Byens gulv er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Dansk Beton Belægningsgruppen, Dansk Byplanlaboratorium, Danske landskabsarkitekter, Danske Anlægsgartnere, Kommunal Vejteknisk Forening og IDA Trafik og byplan.

Det koster 2.250 kr. ekskl. moms at deltage i konferencen.

Se program og find tilmelding