Byvandringer 2021

Thomas B. Thriges Gade, Odense

Byvandringer 2021

Byplanlaboratoriet inviterer til byvandringer, hvor du kan få en guidet tur i en række spændende byudviklingsområder. Vi drøfter planlægningen i området med nogle af de centrale aktører på stedet. Og du møder dine kolleger i frisk luft.

 

Byvandring i Jernbanebyen, København
Torsdag d. 27. maj kl. 15.00-17.30.

Kom med på byvandring i Jernbanebyen, DSB’s gamle arealer i København. Vi sætter fokus på de mange forventninger, der jongleres med, når ældre bydele transformeres. Der er visioner for den nye bydel – men hvem skaber dem, hvem udvikler dem og hvem skal i sidste ende leve i området? Hvem er egentlig byudvikleren? Hvordan sikrer man byens historie, ’livet før byen’ og den kvalitet, der skal til for at tiltrække fremtidige beboere?

Med projektleder Jeppe Erikstrup Møller , DSB Ejendomme
 

Byvandring i Musicon-bydelen, Roskilde
Torsdag d. 3. juni kl. 15.30-17.30.

Musicon er en levende bydel i Roskilde, hvor driverne er kultur- og foreningsliv. Bydelen realiseres ikke ud fra en klassisk, forkromet plan, men ud fra en strategi baseret på de lokale ressourcer og aktører, der inviteres med til at skabe liv gennem kreative ideer og strategiske partnerskaber i det tidligere erhvervsområde. På udflugten møder vi en række af Musicons aktører til en snak om, hvad har fungeret godt ved det tætte samarbejde mellem Roskilde Kommune og områdets mange ildsjæle. Og hvad der har vist sig sværere end ventet, når man bygger by via aktørbaseret byudvikling.

Med sekretariatsleder Andreas Høegh, Musicon.

 

Byvandring Thomas B. Thriges Gade, Odense
Tirsdag d. 15. juni kl. 13.00-15.00.

Thomas B. Thriges Gade har siden 1960'erne skåret Odense bymidte over i to dele.. Men det er slut, for området er under forvandling til en ny bydel med boliger, kontorer, restauranter, caféer m.m. Under jorden vil der være parkering for biler i to etager, mens der over jorden kommer grønne torve og byrum med gode forhold for fodgængere og cyklister. Kom tæt på arbejdet med omdannelsen af byen og infrastrukturen.

Med projektchef Stig Haumann Langsager, Fra Gade til By, Odense Kommune

 

På byvandringerne vil du få hand-outs og kortmateriale samt vand og kaffe. Info om mødested følger ved tilmelding. Du finder selv frem til mødestedet.

Pris pr byvandring: 400 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium 500 kr. for andre