Byvandringer 2021

Byvandringer 2021

Byplanlaboratoriet inviterer til byvandringer, hvor du kan få en guidet tur i en række spændende byudviklingsområder. Vi drøfter planlægningen i området med nogle af de centrale aktører på stedet. Og du møder dine kolleger i frisk luft.

Byvandring i Jernbanebyen, København
Torsdag d. 27. maj kl. 15.00-17.30.

Kom med på byvandring i Jernbanebyen, DSB’s gamle arealer i København. Vi sætter fokus på de mange forventninger, der jongleres med, når ældre bydele transformeres. Der er visioner for den nye bydel – men hvem skaber dem, hvem udvikler dem og hvem skal i sidste ende leve i området? Hvem er egentlig byudvikleren? Hvordan sikrer man byens historie, ’livet før byen’ og den kvalitet, der skal til for at tiltrække fremtidige beboere?
Med projektleder Jeppe Erikstrup Møller , DSB Ejendomme

Læs mere og find tilmelding

 

Byvandring i Aalborg Øst og til Spritten i Aalborg
Torsdag d. 26. august kl 13.00 - 17.00

I august går turen til Aalborg Øst, der vandt Byplanprisen 2019 for en vellykket og visionær omdannelse af de to udsatte boligområder Tornhøj/Kildeparken. Hør og se hvordan omdannelsen af de mere end 1.100 boliger og etableringen af en række fælles aktiviteter er blevet skabt i et tæt tillidsfuldt samarbejde mellem Himmerland boligselskab, beboerne og Aalborg Kommune.
Derefter går turen til Spritten, hvor vi skal se nærmere på omdannelsen af den tidligere spritfabrik i Aalborg, Området, som ligger attraktivt ud til Limfjorden og tæt på grønne rekreative arealer, skal omdannes til en ny bydel på over 80.000 m2. De oprindelige røde fabriksbygninger fremstår omtrent som da de blev bygget i 1930eerne, og er i dag fredet. Der bliver sat særligt fokus på industrikulturarv og kunst.
Med udviklingschef Sven Buch fra Himmerland Boligforening, arkitekt Bodil Henningsen samt Thomas Birket Smith fra Aalborg Kommune

Læs mere og find tilmelding

 

På byvandringerne vil du få hand-outs og kortmateriale samt vand og kaffe. Info om mødested følger ved tilmelding. Du finder selv frem til mødestedet.

Pris pr byvandring: 400 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium 500 kr. for andre