DØM - Den Østjyske Millionby

Det østjyske bybaand set ovenfra

Den østjyske milionby

DØM - Den Østjyske Millionby

Undersøgelse af grundlaget for et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby
Business Region Aarhus, Trekantområdet Danmark, Arkitektskolen Aarhus og Realdania er gået sammen om at udarbejde et oplæg til et fælles strukturbillede for Østjylland. I første omgang skal samarbejdet munde ud i en analyse, som kan vise potentialerne ved at skabe et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby.

Hent:
Scenarierapporten for projektet Den østjyske millionby.

Atlas over Østjylland  (OBS: Komprimeret fil 153 MB)

Atlas over Østjylland (ikke komprimeret, delt i afsnit - se indholdsfortegnelse)

Indledning (side 1 - 11, 12 MB)

Aktuel status (side 12 - 71, 76 MB)

Fremskrivning (side 72 - 85, 10 MB)

Landskabsstrukturer og vandets forbindelser:

Landskabstræk (side 86 - 97, 7 MB)

Vandets forbindelser (side 98 - 99, <1 MB)

Vandets forbindelser - delkort 1 (side 100 - 109, 93 MB)

Vandets forbindelser - delkort 2 (side 110 - 119, 84 MB)

Vandets forbindelser - delkort 3 (side 120 - 129, 84 MB)

Bilag (side 130 - 190, 77 MB)

 

Lyt til podcasten Et Østjylland i forandring med Boris Brorman

 

DØM Konferencen
På konferencen En bæredygtig fremtid for Østjylland, som blev afholdt den 5. december 2019
blev resultaterne af første fase i projektet Den østjyske millionby fremlagt.
Se konferenceprogrammet

Oplæg fra konferencen:

Bæredygtig fremtid for Østjylland af Jacob Bundsgaard
næstformand i Business Region Aarhus, Borgmester i Aarhus

Udviklingsmønstre i Østjylland af Holger Bisgaard
Byplankonsulent, Bisgaards Kontor

Scenarier for en bæredygtig vækstregion af Tom Nielsen
Professor på Arkitektskolen i Aarhus

Byregionalt samarbejde - Eroupæisk perspektiv af Peter Mehlbye

 

Læs også:

Projektbeskrivelsen Fakta om strukturbillede Østjylland

Download bogen Den Østjyske Millionby

Læs pressemeddelelsen Hvordan skaber vi et bæredygtigt Østjylland til gavn for hele Danmark?

Presseklip om projektet: 

Potentialet for Den Østjyske Millionby skal undersøges: Arkitekter skal kortlægge 'den østjyske millionby', fra building-supply.dk

Potentialet for Den Østjyske Millionby skal undersøges, fra byensejendom.dk


Om projektet
Analysearbejdet udføres af en faglig projektgruppe bestående af professor ved Arkitektskolen Aarhus Tom Nielsen, byplankonsulent Holger Bisgaard og arkitekt Boris Brorman Jensen. Projektet gennemføres i et samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium, som tilknyttes som sekretariat for projektet. Der tilknyttes et Advisory Board til analysearbejdet bestående af repræsentanter fra de to Business Regions, kommuner og udvalgte fagfolk. 

Som en del af arbejdsgruppens kortlægning og analysearbejde, har projektets 19 kommuner i foråret 2019, været inviteret til 3 workshops om tre forskellige temaer: ’Mobilitet og infrastruktur’, ’Østjylland og de andre byregioner’ og ’Et bæredygtigt Østjylland’. De vigtigste drøftelser og pointer er samlet her.

Projektet er medfinansieret af Realdania
 

For yderligere information kontakt:

Programleder Anne Møller eller Direktør Ellen Højgaard Jensen