Esbjerg nomineret til Byplanprisen

Esbjerg nomineret til Byplanprisen

Sammenhæng mellem by og havn - bytransformation i stor skala

Nye storbykvaliteter
Esbjerg Kommune nomineres for sin udvikling af Esbjerg. Siden kommunesammenlægningen har strategien været klar – og nu folder byen sit potentiale ud. Esbjerg bymidte gennemgår i disse år en funktionel transformation. Bymidten fortættes med markante byggerier, bymiljøet styrkes med ny forbindelsesruter, aktivitetszoner og opholdsrum. Gade- og byrum tilpasses of forskønnes arkitektonisk så de matcher Esbjergs på en gang moderne og historiske profil, hvorved den muskuløse og robuste by tilføres nye og mere følsomme og bløde værdier.

Adgang til havnen
En af de største udfordringer har været at få byen til at hænge sammen med en stor og velfungerende havn. En udfordring, som mange havnebyer kan nikke genkendende til. I Esbjerg har man skabt en ny unik stiforbindelse kaldet Landgangen. Landgangens enkle, funktionelle og smukke arkitektur tilfører stedet et sæt af helt nye kvaliteter. Samtidig har Esbjergs hovedgade Kongensgade fået et løft. Kongensgadeområdet, Havnepromenaden og landgangen er nu et samlet attraktivt byområde, som man kan bevæge sig rundt i. Og bylivet blomster.

Byforum og midlertidighed
Juryen fremhæver det lange seje træk og plankulturen. Alle projekter bygger på overordnede strategier og indsatser, der kan ses i Esbjergs Byplan. For at udvikle og gennemføre de ønskede forandringer er der oftest et tæt samarbejde med private aktører i Esbjerg Byforum, der har eksisteret siden 1995. Det har deltagere fra erhvervslivet, borgere, organisationer samt repræsentanter fra politiske udvalg og administrationen. De diskuterer udviklingen, udarbejder handleplaner og igangsætter initiativer i bymidten. Endelig er det værd at notere sig brugen af midlertidighed som metode. Alle forbedringer i Esbjergs havnenære byområde bygger på et meget stort forsøg – herunder opførelsen af en midlertidig bro der i 2010 viste muligheder og barrierer for Landgangen.

Fredensborg Kommune nomineret til Byplanprisen 2018

Vejle Kommune nomineret til Byplanprisen 2018

 

Om Byplanprisen
Byplanprisen blev indstiftet i 1996 af Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforeningen, og tildeles hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort ”en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer”.  Vinderen afsløres hvert år i oktober på Byplanmødet.

Der er virkelig gang i nytænkning og strategisk planlægning i de Danske Kommuner. Derfor har det været svært for juryen at vælge. Men der er alligevel tre projekter, der har skilt sig ud. De er stærke på deres helhjertede aktørinddragelse og koblingen mellem fysiske tiltag og sociale, klimamæssige og økonomiske indsatser. Der er virkelig tale om synergi.

Hvem sidder i Juryen?
Lisbeth Nørskov Poulsen og Mads Rue, udpeget af Akademisk Arkitektforening
Jes Møller og Lene Krogh, udpeget af Dansk Byplanlaboratorium
Peer Frank, udpeget af Foreningen af Byplanlæggere

Sekretærer: Ellen Højgaard Jensen, direktør i Dansk Byplanlaboratorium
Annette Blegvad, Vicedirektør, Akademisk Arkitektforening

Vedtægter for Byplanprisen