Kompetencer indenfor bæredygtig strategisk byudvikling

Der skal mange kompetancer til for at bedrive bæredygtig strategisk byudvikling

Der skal mange forskellige kompetancer til for at bedrive bæredygtig strategisk byudvikling

Kompetencer indenfor bæredygtig strategisk byudvikling

Byplanlægning er et tværfagligt felt, hvor udøverne kommer fra mange forskellige fag. Det er en stor styrke, for der er stigende behov for at tænke i helheder og på tværs af sektorer. Men hvordan står det egentlig til med kompetencerne?
Byplanlaboratoriet, Akademisk Arkitektforening, KADK og Realdania samarbejder om en kortlægning af kompetencesituationen indenfor bæredygtig byudvikling. Projektet løber frem til udgangen af 2020

Hent rapporten Bæredygtig Strategisk Byudvikling

Læs Foranalyse udført af DAMVAD

Læs artikel i Byplan Nyt 2, 2020


Kontaktperson: Ellen Højgaard Jensen