Turisme som udviklingsstrategi

Turisme som udviklingsstrategi

Byforskning uden grænser

Turisme bliver ofte nævnt som redningen for de kystnære områder og ændringerne af planloven skal blandt andet give turisterhvervet bedre udviklingsmuligheder. Men hvordan håndteres og udvikles landskab og bebyggelse i krydsfeltet mellem nye oplevelseslandskaber og bevarelse af kulturlandskabernes karakteristika. Konferencen vil sætte fokus på hvorledes arkitektur, design og planlægning kan spille en rolle i udviklingen af fremtidens turisme og hvordan turisme kan indgå som en del af udviklingsstrategien for et lokalområde.

Se program

Se oplæg fra kurset:

Turisme som udviklingsstrategi
v. Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

Stedbunden turismeudvikling
v. Lea Holst Laursen, 

Kan friluftsliv og turisme inddrages i den maritime fysiske planlægning?
v.Seniorforsker Berit C. Kaae, Anton Stahl Olafsson & Hélène Draux, Københavns Universitet

Innovation i kystturismen
v. Anne-Mette Hjalager, Syddansk Universitet

Nye fortællinger fra kystlandskabet - hvordan gentænker vi turismen i de danske byer? 
v. Mathias Meldgaard, Tom Nielsen og Jens Christian Pasgaard, AAA

 

Sted
Aalborg