Det 59. danske Byplanmøde

Det 59. danske Byplanmøde

BYER I BEVÆGELSE
Hvordan kan bypolitik og planlægning være med til at fremme det sunde liv?
1.-2. oktober i Slagelse

Det 59. byplanmøde have fokus på, hvordan indretningen af byerne, trafiknettet og de omgivende landskaber kan bidrage til et sundere liv. Hvor skal der sættes ind i bypolitik, planlægning og med konkrete indsatser i de fysiske omgivelser?

Se programmet

Se hvem der vandt Byplanprisen

Hovedforedrag:

Vi er skabt til bevægelse; af Professor overlæge, Bente Klarlund Pedersen, Rigshospitalet, Københavns Universitet.

... Men har også behov for ro og pauser. af Afdelingsleder Thomas Barfoed Randrup, Niras Konsulenterne.

Trafikken, ven og fjende - Direktør Anette Enemark, Tetraplan

Kampen om planlægningen – Rådgiver Claus Bøje, Lokale- og anlægsfonden

Vestsjælland, brikker til en mosaik - Museumsdirektør Ea stevns Matzon, Sydvestsjællands Museum

Delmøderne:

Delmøde A:
Hvor bevægelsesvenlig er din by? Jens Troelsen, Lektor, ph.d. Syddansk Universitet.
Hvor bevægelsesvenlig er din by? Mads Mathias Kyed

Delmøde B:
Byer i bevægelse - Ivan Hyllested Pedersen, Roskilde Kommune
Introduktion til analyser for oplevelser i grønne områder - Thomas B. Randrup, NIRAS
Ivan Hyllested Pedersen, Park og Vej, Roskilde Kommune

Delmøde C:
Sundhed og Bypolitik, Borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommue

Delmøde D:
Sjællandsprojektet - pendling på tværs af kommunegrænser, Dorthe Winter Selmer
Ny rolle for Regionen, Torben Nøhr
Sjællandsprojektet, pendling på tværs af kommunegrænser Renë Lønnee
Sjællandsprojektet, Teknik-og miljødirektør Torben Nøhr, Vordingborg Kommune

Delmøde E:
Motionsslangen – Bynær skov og natur, Frederik Cordes
Mortionsslangen Lars Hvidtfeldt
Idrættens rum og rammer, Anders Walter Hansen

Delmøde F:
Mere bevægelse i byens rum, morderne legegader, Benny Schytte
Byfornyelse og aktiverende byrum, Sara Mühlenberg Sjøholm
Sund byplanlægning - Lene Krogh, Horsens Kommune

Delmøde G:
Replik, Andreas Røhl
Replik, Elsebeth Gedde
Cities for people, Jan Gehl
Cykelfremme - Næstved, Anders Gedde Petersen

Delmøde I:
Græsrødder i bevægelse, Dorte Ringgaard, Christian Achermann, Kirstine Iversen
Gruppe 1 Bike'n'run
Gruppe 2 Sanseruten
Gruppe 3 Unge hjerter
Gruppe 5 Our place
Gruppe 6 Motionsland
Gruppe 7 Adgang for alle

Delmøde J:
Planlægning for idrætsfaciliteter, Christian Tønnesen
Planlægning for idrætsfaciliteter, Bjarne Ibsen

Sted
1.-2. oktober 2009 i Slagelse