Tilmelding til Byplanmødet 2015

Tilmelding til Byplanmødet 2015

Tilmelding er fortsat mulig. Send venligst mail til db@byplanlab.dk

RESERVATION AF HOTEL

Praktiske oplysninger
Byplanmødets hovedforedrag, frokost, delmøder og markedsplads, torsdag den 1. oktober finder sted i Panteren, solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg. Herefter vil der være transport til hoteller, indtjek og senere transport til aftenarrangementet, som finder sted i Nykøbing F-hallerne, Nørre Boulevard 4A, 4800 Nykøbing F. Fredag morgen afhentes alle deltagere fra hotellerne og køres til Nykøbing F-hallerne hvorfra alle udflugter afgår. Den fælles afslutning finder sted i Panteren i Vordingborg – og deltagere i bil kan med fordel parkere bilen ved Panteren, da byplanmødet både starter og slutter her.

Tilmelding og betaling
Tilmelding er fortsat mulig. Send venligst mail til db@byplanlab.dk
Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 10. august og til og med onsdag den 16. september 2015 betales et gebyr på kr. 500,-. Ved afbud efter den 16. september betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I givet fald oprettes en venteliste.

Deltagerafgift
Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2015 er kr. 5.400,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. For alle andre er deltagerafgiften kr. 7.200,-. Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, buskørsel til hotel, udflugter og deltagermateriale. Overnatning er ikke inkluderet i deltagerafgiften, men bestilles separat.

Overnatning
OrgaNicer står for formidling af hotelværelser i forbindelse med byplanmødet. Reservation af hotelværelser foretages online via link til OrgaNicer. Reservation skal være OrgaNicer i hænde senest mandag den 10. august 2015. Reservationer sker i den rækkefølge de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til OrgaNicer. Yderligere information om overnatning kan fås ved henvendelse direkte til OrgaNicer: Tanja Nørgaard Mikkelsen, tlf. 96 27 22 26, e-mail: mail@organicer.dk

Tilmelding er fortsat mulig. Send venligst mail til db@byplanlab.dk

Reservation af hotel