Livet i småbyerne

Livet i småbyerne

Videns- og debatmøde

Hvad er prognoserne for udviklingen i de mindre byer i Norden og Danmark? I hvilken retning peger befolkningsudviklingen og migrationstendenserne? Hvordan og med hvilket indhold kan man planlægge en udvikling for de mindre byer og bysamfund, hvor et overskud af boliger og bygninger er det mest markante tegn på situationen?

Med udgangspunkt i konkrete cases diskuterer vi udfordringen for de små byer og deres potentialer i forhold til mobilisering af indbyggerne og immigranters rolle i det lokale arbejdsmarked.

Oplægsholdere
Timothy Heleniak Senior Research Fellow
Lisbeth Greve Harbo Research Fellow, Nordregio
Thorkild Ærø, Direktør, Ph.D., Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), ved Aalborg Universitet København

Mødeledere
Marie Louise Madsen, Næstformand i Dansk Byplanlaboratorums bestyrelse og Kontorchef i KL og
Peter H. Vergo, bestyrelsesmedlem i Dansk Byplanlaboratorium og planchef i Vordingborg Kommune