Midtbystrategi i en ny virkelighed

Midtbystrategi i en ny virkelighed

14

Bustur med byvandring tilrettelagt i samarbejde med Vejle Kommune

Vejle Kommune er kendt for sin midtbystrategi, der handler om konsekvent at koncentrere butikker i bykernen, fremfor i aflastningscentre. Formålet er at sikre synergi og byliv i en skala der svarer til en langt større by. Vil Vejle med en mere liberal planlov kunne fastholde den strategi, som indtil videre har været en succes?

På udflugten besøger vi Vejle bymidte og oplever hvordan en ny BID-organisering (inspireret af udenlandske Business Improvement Districts) løfter bymidten med aktiviteter og nyt byrumsinventar.

Vi besøger også Spinderihallerne, der efter en renovering tilbyder spændende rammer til start up-virksomheder. Her oplever vi kommunens satsning på iværksætteri og entreprenørskab og hører om kommunens arbejde med at gøre Vejle til en konferenceby.