Tilmelding til Byplanmøde 2017

Tilmelding til Byplanmøde 2017

Praktiske oplysninger
Byplanmødets hovedforedrag og messe, torsdag den 5. oktober, finder sted på Fredericia Teater, Prinsessegade 29, 7000 Fredericia. Der vil være busser fra Fredericia Banegård til teatret fra kl. 8-9.45.

Eftermiddagssessionerne A, B, C, D og E finder sted i Fredericia bymidte – i gåafstand fra teatret. Dagens afsluttende hovedforedrag foregår også i teatret og der vil herefter være busser til alle hoteller. Byplanmødets aftenarrangement finder sted i MesseC, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. Der vil være bus til og fra Messe C.

Fredag morgen er der busser fra hoteller til Fredericia Teater, hvor der er hovedforedrag inden alle udflugter – byvandringer såvel som busture – afgår fra teateret kl. 10.00. Kl. ca. 15.00 er der fælles afslutning på Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Herefter er der busser til Fredericia Banegård.

Tilmelding, betaling og frister
Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen tirsdag den 15. august og til og med tirsdag den 5. september 2017 betales et gebyr på kr. 1000,-. Ved afbud efter tirsdag den 5. september 2017 betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere i tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I givet fald oprettes en venteliste.

​Tilmeldingsfrist var d. 15. august. Tilmelding er ikke længere mulig, men skriv dig på venteliste ved at sende en mail til gs@byplanlab.dk

Deltagerafgift

Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2017 er kr. 5.500,-.

For alle andre er deltagerafgiften kr. 7.350,-

Deltagerafgift
Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2017 er kr. 5.500,-. For alle andre er deltagerafgiften kr. 7.350,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. Prisen inkluderer frokoster, aftenarrangement, udflugter og deltagermateriale. Overnatning er ikke inkluderet i deltagerafgiften, men bestilles separat.

Overnatning
Konferencebureauet Kongreskompagniet står for formidling af hotelværelser i forbindelse med byplanmødet. Reservation af hotelværelser foretages online via link til kongreskompagniets hjemmeside. Reservation skal være Kongreskompagniet i hænde senest tirsdag den 15. august 2017. Reservationer sker i den rækkefølge de modtages.

Reservation af hotel

Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til Kongreskompagniet.

Yderligere information om overnatning kan fås ved henvendelse direkte til Kongreskompagniet, Helle Rong Nielsen, telefon 8629 6960, helle@kongreskompagniet.dk

Er du til SEEBACH?
Så book billet til forestillingen i Fredericia Teater onsdag den 4. oktober kl. 19.30 her

​Tilmeldingsfrist var d. 15. august. Tilmelding er ikke længere mulig, men skriv dig på venteliste ved at sende en mail til gs@byplanlab.dk