A. Politik eller strategi?

A. Politik eller strategi?

Debat om kommunale visioner og værktøjer

Foto: Venligst udlånt af Køge Kyst A/S

Der er stor forskel på, hvorfor forskellige kommuner går ind i arbejdet med at formulere retninger for boligområdet. Nogen vil regulere boligtyper, nogen vil tiltrække nye borgere eller bygge ny by, andre har ligefrem brug for at afvikle boliger nogle steder, for kunne satse på udvikling andre steder. En effektfuld boligpolitik, der både støtter, regulerer og styrer, kræver at man som politiker ved hvad man vil med sin boligpolitik, og hvilken form den skal have. Det handler om at erkende dilemmaer og turde prioritere.

Både Marie Stærke og Morten Egeskov repræsenterer kommuner, der aktivt har arbejdet med boligpolitik i årevis, og derfor i en samtale spænder over alt fra årsager, til form, indhold og realiseret boligpolitik. De deler erfaringer og diskuterer, hvilke brikker de mener, hører til i en ’Boligpolitikkens ABC’. Marie Stærke uddyber sin keynote om boligpolitik, som bl.a. omfatter temaer som fremtidens arbejdsmar­ked, klima og bæredygtighed samt bykvarterer med social variati­on.

I Odsherred Kommune arbejder man under den lidt bredere overskrift ’bosætning’. Odsherred er både et ’landliggernes smørhul’ og en landkommune med lidt for besværlige pendlingsvilkår til de store arbejdspladsområder længere inde mod København og i Aarhus-området. Morten Egeskov konkretiserer den boligpolitiske samtale, ved både som viceborgmester og ejendomsmægler, at have et bredt og mangeårigt perspektiv på bosætning i Odsherreds provinsbyer, mindre lokalsamfund og landdistrikter.

  • Viceborgmester Morten Egeskov (V), Odsherred Kommune og ejendomsmægler MDE, Nybolig Odsherred.
  • Borgmester Marie Stærke (S), Køge Kommune
  • Mødeleder er stadsarkitekt Lisbet Wolters, Vejle Kommune og bestyrelsesmedlem i Dansk Byplanlaboratorium

Session A foregår torsdag d. 3. oktober kl. 13:45 - 15:45 på RIBhouse, Havnen 29a, 4600 Køge. Der kører bus fra Hotel Comwell til Kulturtorvet i Køge bymidte, hvorfra der er 5 minutters gang til RIBhouse, hvor der spises frokost kl. 13:00-13:40.