Byplanmøde 2019

Byplanmøde 2019

Boligpolitik – boligdrømme, boligplaner og boligmarked

Danskernes boligområder er under forandring. Der bruges store summer til ombygning, nedrivning og udvikling af nye boligområder. Men hvordan skaber vi som politikere og planlæggere de rigtig gode boligområder? Gør planlægningen det egentligt godt nok – eller ser vi for meget af det samme? 

Kommunernes mål på boligområdet er forskellige, men fælles er et ønske om at regulere udbuddet så der findes både store og små boliger, til unge og ældre, til stærke og svage – og i en balance af ejerformer – ofte ud fra en dagsorden om både øget skattegrundlag og en blandet, mangfoldig by.

Har kommunerne planværktøjerne til at skabe den blandede by med forskellige ejerformer? Det er svært at indfri alle mål – men en viden om familieformer, markedsudvikling og demografi er grundlæggende. Også fordi byggeri realiseres i kritisk med- og modspil med markedet. Her er de regnestykker, der driver developerne nyttig viden – for såvel politikere og planlæggere.

Med Køge Kommune som vært glæder vi os i Byplanlaboratoriet til at byde velkommen til en udviklingskommune på kanten af hovedstadsregionen. Med sin aktive boligpolitik, sin gamle bykerne og sine nye by- og boligudviklingsprojekter på kysten er der megen inspiration at hente.


På konferencen vil der være oplæg med konkrete eksempler på boligpolitik fra ud- og indland, der vil være praktikervinkler, forskervinkler, politikervinkler og developervinkler. Hovedvægten vil blive lagt på kommunernes rolle, men der vil også blive drøftet landspolitiske emner.

Køge Kommune, Køge Kyst P/S og nabokommuner byder på gode eksempler på brug af eksisterende bebyggelse og udvikling af nye spændende boligområder. Der vil være mulighed for at besigtige og drøfte med dem, der ved hvor skoen trykker.