D. Styrket kvalitet - i boliger og boligområder

D. Styrket kvalitet - i boliger og boligområder

Debat | Arrangeret i partnerskab med Danske Arkitektvirksomheder

Foto: Toftebo. Foto venligst udlånt af Danske Ark

Livskvalitet og byudvikling hænger sammen. Attraktive byer og attraktive boligområder med attraktive boliger tiltrækker borgere og skaber vækst, mener Danske Arkitektvirksomheder. Det er derfor vigtigt at kommuner, store som små, har en tilgang til hvordan man sikrer kvaliteten af udviklingen og sikrer at byudviklingen går i den retning man ønsker. Direktør Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder kommer med eksempler fra flere af ”stadsarkitekt-kommunerne”, hvor stadsarkitekten har banet vejen for at højne boligernes og omgivelsernes kvalitet, som har skabt værdi og positiv udvikling.

Som optakt til debat med deltagerne interviewer vi stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen og teknisk direktør Anne Velling Christiansen, som eksponenter for forskellige kommunale modeller til at sikre kvaliteten i udviklingen af boliger og boligområder.

  • Adm. direktør Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder
  • Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, Aalborg Kommune 
  • Vacant
  • Sessionen modereres af journalist Katrine Nyland Sørensen, Nyland Kommunikation på vegne af Danske Arkitektvirksomheder

Session D foregår torsdag d. 3. oktober kl. 13:45 - 15:45 på Odd Fellow-gården, Jernbanegade 10, 4600 Køge. Der kører bus fra Hotel Comwell til Kulturtorvet i Køge Bymidte, hvorfra der er 5 minutters gang til Odd Fellowgården, hvor der spises frokost kl. 13:00-13:40.