1. Køge – fra klassisk købstad til ny kystbydel

1. Køge – fra klassisk købstad til ny kystbydel

Byvandring tilrettelagt i samarbejde med Køge Kommune og Køge Kyst P/S

Foto: Torvedag på Køge Torv. Venligst udlånt af Køge Kommune.

Der foregår massive indsatser for at transformere købstaden Køge til et regionalt kraftcentrum. Som i mange danske byer har Køge by været afskåret fra kysten af en jernbane. Men med den nye bydel Sdr. Havn får Køge by forbindelse til kysten. På udflugten kaster vi et samlet blik på Køge by – både den klassiske købstadsbymidte, det nyere centerområde i ’Strædet’ og Sdr. Havn, der tilbyder moderne boliger i og mange rekreative udfoldelsesmuligheder.

På udflugten oplever vi:

  • Køge købstad gennem en af et af de mange bevaringsværdige gårdrum, som oprindeligt indeholdt pakhuse og stalde til købmandsgårdene ved byens gader og som gav adgang til kysten. Vi går fra det smukke Køge Torv, som er det største middelaldertorv i landet, gennem endnu et af de gamle gårdrum til Torvebyen, som er et nyere byggeri som i sin udformning har taget udgangspunkt i den bebyggelsesstruktur som findes i middelalderbyen. Herfra går vi langs Køge Å til Brogade og videre ad Nørregade, som begge danner rammen for købstadsbylivet. Vi gør et lille stop ved Danmarks ældst daterede bindingsværkshus i Kirkestræde, inden vi bevæger os over mod KØS – Museum for kunst i det offentlige rum, hvor vi skal se forpladsen inden vi spiser frokost i museets café. Læs mere om Køge Købstad her.
  • Strædet, det store byudviklingsområde midt i byen. Vi mødes oppe på Stationsbroen, hvor man har udsigt til både den gamle by, industriområdet og vandet. Vi oplever Taghaverne, der er fire grønne rum ovenpå butikker og parkeringshuset – taghaverne er åbne for alle og kan frit bruges som enhver anden park. Vi stopper på Kulturtorvet, inden vi krydser banen for at komme ned til Havnepladsen. Læs mere om Strædet her.
  • Den nye bydel Sdr. Havn, hvor nye byrum og boliger er under realisering i disse år. Vi starter med at se de første midlertidige byrum, inden vi passerer byggepladserne, hvor de nye byggerier skyder op. Vi oplever Sdr. Strand – der er en badestrand skabt via strandfodring samt det store naturgenopretningsprojekt Strandengen, som grænser op til de nye byggerier. Vi ser de første boliger, hvor beboerne flyttede ind i foråret 2017, samt den første del af Engkanten, den nye promenade og klimasikring og ender med et kort stop ved Tapperiet, Køge Kommunes ungekulturhus. Læs mere om Sdr. Havn her.