10. Søhøjlandet i Ringsted – fremtidens landsbyliv

10. Søhøjlandet i Ringsted – fremtidens landsbyliv

Bustur arrangeret i samarbejde med Ringsted Kommune

Foto: Søhøjlandet i Ringsted. Venligst udlånt af Ringsted Kommune.

Landsbyerne er under pres, fordi folk flytter til byen. Nogle landsbyer forsøger at bremse dette. Fx gennem landsbyklynge samarbejder, der arbejder med landsbyens kvaliteter i forhold til ”storbyen”. På den måde håber de at tiltrække nye tilflyttere. Udflugten besøger 3 landsbyer, som alle er en del af landsbyklyngen Søhøjlandet. I de tre byer bevæger vi os gennem fortidens, nutidens og fremtidens landsby.

Program under udarbejdelse.