2. Køge og de store byudviklingsprojekter

2. Køge og de store byudviklingsprojekter

Byvandring og bustur tilrettelagt i samarbejde med Køge Kommune og Køge Kyst P/S

Foto: Køge Bugt-motorvejen ved Køge Nord. Venligst udlånt af Køge Kommune

Køge er under omdannelse fra en klassisk købstad til et regionalt kraftcenter og knudepunkt. Der investeres mange ressourcer i at geare byen til at få det bedste ud af de mange infrastrukturelle forbedringer: Ny Ringstedbane, motorvejsudvidelse og erhvervshavn, der bliver stærke transport- og pendlingsforbindelser for eksisterende og kommende bosættere.

Et hub for denne udvikling er Køge Nord, som er et selvstændigt byudviklingsprojekt. Der foregår desuden i disse år en omfattende udvikling af center- og boligområder på de centralt beliggende arealer tæt på havnen. På denne udflugt får vi fortællingen om de strategiske satsninger fra kommunens side – hvor strategisk opkøb af arealer muliggør en fortsat langsigtet udvikling. 
 
På udflugten oplever vi: 

  • Det nye Parkér og rejs-anlæg i Køge Nord-området og broen over den 8-sporede motorvej, hvor vi får indtryk af en storskala transportkorridor, der omfatter motorvej, ny Ringstedbane og Køge Nord Station, der ved at halvere rejsetiden til Københavns Hovedbanegård forbedrer forholdene for pendlere fra syd og vest. Læs mere om Køge Nord her.
  • Den store erhvervshavneudvidelse af Køge Havn, fra Marinaen til støjvolden ved jorddepotet, hvor vi ser hele hovedgrebet i udviklingsfortællingen fra oven.
  • Køge Stationsområde og Stationsbroen, hvorfra vi kaster et blik på det nyere, stationsnære centerområde Strædet, hvor større detailhandelskæder har lokaliseret sig. Læs mere om Strædet her. Vi får også et indtryk af den rekreativt stærke boligbydel Sdr. Havn, hvor der i disse år bygges mange nye boliger på gamle havnearealer.