6. Køge Kyst – et samlet blik på det store byudviklingsprojekt

6. Køge Kyst – et samlet blik på det store byudviklingsprojekt

Byvandring tilrettelagt i samarbejde med Køge Kyst P/S

Foto: Taghave i Strædet. Venligst udlånt af Køge Kyst P/S

Køge Kyst P/S har været i gang med udvikling og realisering af det 24 ha store byudviklingsprojekt i 10 år. Projektet er ca. halvvejs, og på gåturen igennem området kan alle faser af byudvikling opleves, fra gammel industrihavn, de midlertidige byrum i ”etape-0”, byggepladser, naturgenopretning og ny - indflyttet og ibrugtaget by. Vi arbejder med fokus på nye forskellige boformer og fællesskaber, inddragelse, kultur og byliv i den nye by, kvalitet og arkitektur samt bæredygtighed i bredeste forstand. Det gør Køge Kyst både i egne infrastruktur- og byrumsprojekter og i samarbejde med bygherrer og investorer, alt sammen for at skabe god bykvalitet.

På udflugten oplever vi hvert af de tre udviklingsområder:

•    Den nye gågade Rådhusstræde i Køge bymidte, som er bygget i ”Køgeskala” med blandede byfunktioner som understøtter Køge By som handelsby. 
•    Omdannelse af Sdr. Havn fra gammel (og nogle steder forurenet) industrihavn til en ny bæredygtig bydel med boliger og erhverv, satsning på kultur og byliv, naturgenopretning og en unik klimasikring der er indtænkt i udviklingen fra start. 
•    Et nyt blandet byområde, som understøtter handels- og byfunktioner øst for Køge Station, på den gamle Collstropgrund.

På turen er der mulighed for at møde repræsentanter fra Handelsstandsforeningen, bydelsforeningen, kulturaktører, investorer og Køge Kyst. Vi kan ikke undgå også at komme ind på de dilemmaer og udfordringer der også opstår undervejs, når en vision skal gøres til virkelighed. Læs mere om Køge Kyst her.