Byplan Nyt 4, 2020

Leder: Det er nemt at forestille sig en fremtid, vi ikke ønsker os 
Af Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium

Kan vi planlægge tryghed?
Af arkitekt, erhvervs PhD Sofie Kirt Strandbygaard, DTU

Attraktive faciliteter og fælles interesser samler beboere og eksterne brugere i udsatte boligområder
Af Ph.d. , specialkonsulent Anne Clementsen, CFBU og cand.soc. Rikke Borg Sundstrup, Aalborg Universitet

Unge arkitekter kan styrke udviklingen i kommunerne
Af Arkitektforeningen

Den usmarte by
Af lektor Jens Christian Pasgaard, lektor Karen Olesen, lektor Morten Daugaard
og professor Tom Nielsen, alle Arkitektskolen Aarhus

Dansk Byplanlaboratorium 100 år
Af cand.mag. Charlotte Odgaard Sjælland, Dansk Byplanlaboratorium

Levende bymidter forudsætter planlægning og styring
Af formand Jes Møller og direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

Kompetenceudvikling for din organisation
Af projektleder Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Stigende havvand: Byplanfaglig debat og kompetenceudvikling for planlæggere
Af projektleder Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Byplanlægning under indflydelse af stigende havvand
Af lektor Ole Fryd og professor Gertrud Jørgensen, begge Københavns Universitet
og adjunkt Katrina Wiberg og professor Tom Nielsen, begge Arkitektskolen Aarhus

Arkitekturpolitik – ikke kun for arkitekter
Af direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

Kommunernes overholdelse af lokalplaner
Af arkitekt, MAA Arne Post, AP Byplanrådgivning

Byforandring og forbilleder
Af seniorforsker, emeritus Niels Boje Groth, Københavns Universitet

Kulturarv som handling
Af erhvervs-ph.d. stipendiat Kasper Albrektsen, Arkitektskolen i Aarhus og Vejle Kommune