Byplan Nyt 2, 2022

Fuld pdf her

Artikler: 

Leder: Endnu mere laboratorium 
Af Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium

Mobilitet på tværs: Svenske og danske kommuner arbejder sammen om grønne mobilitetsløsninger 
Af Katrine Hartmann-Petersen, Ph.d., lektor i mobilitet og planlægning, RUC og Nina Moesby Bennetsen, Ph.d., specialkonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Kollektiv trafik: Gentænk planerne og samarbejdet
Af Lasse Repsholt, formand, Kollektiv Trafik Forum

Isfjordscentret i Ilulissat: Bygget i samspil med naturen
Af landskabsarkitekt mdl, agro.dr Kjell Nilsson, tidligere direktør for Nordregio og vicedirektør ved Skov & Landskab, Københavns Universitet og Senior Research Fellow Leneisja Jungsberg, Nordregio

Plan22+: Klima skal ind i planlægningen 
Af Charlotte Odgaard Sjælland, Dansk Byplanlaboratorium

Bygningsbevaring for klimaets skyld
Af projektleder Anja Meier Sandreid, Dansk Byplanlaboratorium

Kulturarven er en værdifuld ressource
Af formand for Det Særlige Bygningssyn Jens Toftegaard, Odense Bys Museer og medlemmerne Ulla Kjær, Nationalmuseet, Mette Slyngborg, Sydvestjyske Museer samt Frank Allan Rasmussen, Industrimuseet Frederiks Værk

Opret ”Bygningskulturelle Råd”, der skal sikre et samarbejde mellem kommuner, museer og stat!
Af Karen Margrethe Olsen, afgående formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Det Rødovre vi kender: KulturMiljø-metoden i praksis
Af Grethe Pontoppidan, arkitekt Master i Arkitektonisk kulturarv, arkitekturet aps og Thomas Tram Pedersen, historiker & Master i strategisk byplanlægning, PlanScape

Mød Byplanlaboratoriets nye formand Lisbet Wolters 
Af Charlotte Odgaard Sjælland, Dansk Byplanlaboratorium

Hvordan skal hverdagslivet i den blandede by være? 
Af Ph.d. og specialkonsulent Anne Clementsen & konsulent Natasja Lund, CFBU

Skab tryghed med god byplanlægning
Af Charlotte Ruge, Det Kriminalpræventive Råd

Sommerhusområdernes natur og miljø — berigende eller besværlig
Af leder for lokale klagesager Nina Larsen Saarnak, Danmarks Naturfredningsforening (DN)