Byplanprisen 2003

Byplanprisen 2003

Københavns Kommune, beboerne på Islands Brygge og initiativtageren til Havnestaden, ØK og PLH arkitekter, tildeles Byplanprisen 2003.

Juryen motiverer Byplanprisen 2003 med, at Islands Brygge med Havneparken, Havnestaden og byfornyelsen i øvrigt tegner til at blive et af Københavns mest spændende bykvarterer.

På Islands Brygge blandes boliger, arbejdspladser, rekreation og andre publikumsrettede tilbud på en måde, som gør bydelen levende og tiltrækkende ikke bare for de lokale beboere men for hele København.

Islands Brygge var i slutningen af 1970'erne et nedslidt og miljø-belastet bolig- og industrikvarter med en 2 km lang havnekaj.

Allerede på det tidspunkt udarbejdede en meget aktiv beboergruppe - Bryggegruppen - et forslag til fornyelse og omdannelse af kvarteret. En af planens ideer var at omforme de næsten funktionstømte arealer langs kajen til rekreative funktioner.

Beboerne tog i begyndelsen af 1980'erne de første initiativer til en havnepark. Initiativerne blev senere fulgt op af Københavns kommune med anlæg af Havneparken. I lokalplanen fra 1995 blev der gjort plads til et kulturhus på havnekajen . Huset blev realiseret i 2001 og i 2002 blev Havnebadet etableret. Faciliteter som fra starten har været med til at give Islands Brygge det liv, som savnes i andre havneprojekter.

Lukningen af Soyakagefabrikken i 1991 satte en anden proces i gang. Området var meget forurenet og ejeren - ØK/DS Industri - valgte selv at stå for oprensning og udvikling af et nyt byområde. Oprensningen og udviklingen af den nye bydel har været karakteriseret af stor åbenhed og konstruktiv dialog i forhold til beboerne på Islands Brygge.

Der er udarbejdet en strukturplan og en lokalplan for Islands Brygge Syd - Havnestaden, - hvor intentionerne er at fastlægge de overordnede strukturerende elementer og få defineret et højt kvalitetsniveau for den nye bydel.

Ud fra en overordnet idé om " det grønne, det urbane og det blå" tilføjes området strukturerende elementer i form af en grøn kile i forlængelse af Havneparken, en bred allé med et grønt anlæg i midten og vandbassiner med forbindelse til havnen.

Et andet element er omdannelse af en række bevaringsværdige bygninger, f.eks. Zeppelinerhallen, Pressesiloen og Frøsiloen. Bygninger, som er med til at fastholde kvarterets identitet og som samtidig integrerer nyt og gammelt.

Det er karakteristisk, at planen er robust og fleksibel, så den kan optage de ændringer og tilpasninger, der naturligt vil forekomme når realiseringen foregår over en længere periode.

På Islands Brygge indgår by, vand og det grønne i en sammenhæng, hvor de enkelte elementer understøtter og fremhæver stedets beliggenhed mellem Havnen og Amager Fælled.

Islands Brygge er på flere måder et eksempel på planlægning og byudvikling på en ny måde, hvor både kommune, grundejer og beboere i en frugtbar dialogproces udvikler og omdanner et bykvarter med oplagte og overbevisende kvaliteter.

Karakteristisk for processen har været, at både beboere, Københavns Kommune, ØK og dennes rådgivere har demonstreret initiativ og vist vilje til samarbejde på en måde, som kan være til inspiration for andre.

Københavns Kommune bedes modtage Byplanprisen 2003 på alle de involverede parters vegne.

Byplanpris juryen, den 6. oktober 2003.

Juryen består af følgende personer:

Lisbeth Snoager Sloth,
udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund

Freddy Avnby,
udpeget af Dansk Byplanlaboratorium

Hans Martin Skou,
udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund

Jannik Nyrop,
udpeget af Dansk Byplanlaboratorium

Peer Frank ,
udpeget af Foreningen af byplanlæggere