Byplanprisen 2005

Byplanprisen 2005

I 2005 blev Byplanprisen tildelt Horsens Kommune for målrettet bypolitik og strategisk planlægning af høj kvalitet. Der er tale om et langt sejt træk med fokus på proces og tværsektoriel planlægning.

Denne indsats har været stærkt medvirkende til, at Horsens over tid er blevet til en god by at leve i.

Byplanprisen uddeles hvert år til en kommune eller anden myndighed som har gjort ”en særlig indsats for gennem planlægning at fremme kvaliteten i de fysiske omgivelser, byerne og landskabet”. Prisen er indstiftet af Akademisk Arkitektforening og Dansk Byplanlaboratorium.

Det er naturligvis en stor glæde for mig på borgernes vegne at modtage Byplanprisen 2005, udtalte en tydelig stolt borgmester i Horsens Vagn Ry Nielsen i sin takketale.

Helt i tråd med RIO konferencen i 1992 har vi valgt at lade kommuneplanen være Horsens Kommunes lokale AGENDA 21. Denne kommuneplanproces har været fundamentet i den forandring og forankring, som kommunen har gennemløbet. Der har været stor enighed i Byrådet om de valg der skulle foretages, og uden aktive og involverede borgere havde vi ikke nået samme resultat, udtalte borgmesteren.

Borgmester Vagn Ry Nielsen afsluttede sin tale med at sige, at der er brugt mange værktøjer i den valgte strategi. Uanset om det har været kulturen med Paul Mc. Cartney eller den fysiske planlægning med arkitekturpolitikken, der har været drivkraften, så har målet været helheden: en dynamisk by med engagerede borgere og en stærk fælles identitet.

I motivationen for prisuddelingen lægges der vægt på at Kommunen på overbevisende måde har vendt billedet af byen fra ”Jyllands kirkegård” og ”Fængselsbyen” til en by, der fremstår dynamisk, oplevelsesrig og kvalitetsbevidst – også på det fysiske område. Byens image er ændret, så Horsens i dag fremstår som en nyskabende og spændende by med et stort potentiale for fortsat udvikling.

Byen og kommunen har i en lang årrække arbejdet aktivt med bypolitik gennem en bred og koordineret planlægning. Der er udarbejdet en sammenfattende, udviklingsorienteret strategisk plan for hele kommunen, aktiv erhvervspolitik, regionalt orienteret uddannelsespolitik, aktiv kulturpolitik og sammenfattende social og børne-ungepolitik.

Indenfor den fysiske planlægning kan følgende indsatser fremhæves: arkitekturpolitik med vægt på kvalitet og balance mellem bevaringshensyn og det nyskabende, byfornyelsesindsats med fastholdelse af den historiske arv og med ny udnyttelse af gamle industribygninger, bevidst styrkelse af bymidten og en samlet grøn plan for hele kommunen.

(Juryen ønsker at præcisere, at den særdeles omdiskuterede Bilka-sag ikke har indgået i juryens bedømmelse af planarbejdet i Horsens.)

Juryens begrundelse:

Byplanprisen 2005 tildeles Horsens Kommune for målrettet bypolitik og strategisk planlægning af høj kvalitet. Der er tale om et langt sejt træk med fokus på proces og tværsektoriel planlægning.

Denne indsats har været stærkt medvirkende til, at Horsens over tid er blevet til en god by at leve i.

Kommunen har på overbevisende måde vendt billedet af byen fra ”Jyllands kirkegård” og ”Fængselsbyen” til en by, der fremstår dynamisk, oplevelsesrig og kvalitetsbevidst – også på det fysiske område. Byens image er ændret, så Horsens i dag fremstår som en nyskabende og spændende by med et stort potentiale for fortsat udvikling.

Byen og kommunen har i en lang årrække arbejdet aktivt med bypolitik gennem en bred og koordineret planlægning. Der er udarbejdet en sammenfattende, udviklingsorienteret strategisk plan for hele kommunen, aktiv erhvervspolitik, regionalt orienteret uddannelsespolitik, aktiv kulturpolitik og sammenfattende social og børne-ungepolitik.

Indenfor den fysiske planlægning kan følgende indsatser fremhæves: arkitekturpolitik med vægt på kvalitet og balance mellem bevaringshensyn og det nyskabende, byfornyelsesindsats med fastholdelse af den historiske arv og med ny udnyttelse af gamle industribygninger, bevidst styrkelse af bymidten og en samlet grøn plan for hele kommunen.