Partnerskab for Vestkystturisme

Partnerskab for Vestkystturisme

NOMINERET TIL BYPLANPRISEN 2019

Strategisk planlægning i den store skala  - bæredygtig turisme i praksis

Udviklingsplan frem mod 2025

Partnerskab for Vestkystturisme nomineres for den nytænkende udviklingsplan for vestkysten – en fælles ambition for turismen frem mod 2025. Planen blev vedtaget af partnerskab for Vestkystturisme i maj 2018. For første gang nogensinde arbejder alle Vestkystens 11 Kommuner og tre regioner sammen om at styrke og udvikle turismen.

Koncentrer og beskyt

Der er velfungerende feriesteder langs den jyske vestkyst. Men mange steder trænger til et kvalitetsløft, ligesom de fleste større feriesteder langs kysten er præget af kapacitetsudfordringer i højsæsonen. Partnerskabet er derfor enige om, at der skal arbejdes målrettet på at styrke, udvikle og udvide de eksisterende feriesteder og styrke de lokale særkender og kvaliteter. Planen lægger op til nybyggeri og byfortætning. Den gør op med det ad-hoc-princip, der i mange årtier har præget kystplanlægningen, og udfordrer samtidig planloven og staten. Det kan være risikabelt at lukke op for mere byggeri langs kysterne, men det er modigt at tage den tiltrængte diskussion.

Det er vigtigt at fremhæve, at en af planens hovedhjørnesten er at friholde og styrke naturen mellem feriestederne, så naturen også fremadrettet vil være Vestkystens kendetegn.

18 stærke feriedestinationer

Planen arbejder med seks centrale udviklingsprincipper, nemlig 1) Koncentrer udviklingen 2) Beskyt og benyt, 3) Øg kvaliteten 4) Styrk de lokale særkender og kvaliteter 5) Tænk i flere sæsoner og 6) Samtænk investeringerne. Det har gjort det muligt for kommunerne at prioritere 18 stærke feriedestinationer og der er afsat midler til udarbejdelse af strategisk-fysiske udviklingsplaner for alle 18.

Turister, besøgende og investorer kender ikke til kommunegrænser. Derfor giver det rigtig god mening at samarbejde i et partnerskab. Planen er et rigtig godt bud på en arbejdsdeling, der kan forhindre ensartethed og kopiering. Juryen fremhæver det gedigne forarbejde og de klare udviklingsprincipper, der kan sikre bæredygtig turismeudvikling i fremtiden. Det er et vigtigt stykke planarbejde, der er under udvikling og som skal stå sin prøve i årene fremover.

Se de andre nominerede til Byplanprisen 2019