Den programmerbare by

Den programmerbare by

Konference i Aalborg d. 7. marts
Den stigende fysiske og digitale mobilitet er en udfordring for byens sociale, kulturelle og funktionelle sammenhæng. Praktikerkonferencen ”Den Programmerbare By” tænker byen som et mobilitetslandskab præget af fysisk transport og virtuelle kommunikationsteknologier.

Center for Strategisk Byforskning har siden 2004 udforsket de ændringer af vore byer, der viser sig som en svækkelse af grænserne mellem byer og landskaber. Disse ændringer stiller også spørgsmålstegn ved byens mobilitet. Det er temaet for årets konference om ’byforskning uden grænser’, som har til formål at skabe dialog og udveksling mellem praktikere og forskere. Temaet belyses gennem

  • Filosofiske overvejelser om teknologi og by
  • Igangværende forskning om fysisk og digital mobilitet
  • Beretninger om brug af mobile teknologier i byen og i skoven
  • En fortælling fra Aalborg Kommune om byens planlægning og de mobile teknologier
  • Praktisk afprøvning af app’en i byen


Se programmet

Læs artiklen: Det nye mobilitetsparadigme!

Se oplæg fra konferencen:

Velkomst og introduktion
Professor Ole B. Jensen, Aalborg Universitet

Mobile Technologies - their social and cultural impact on contemporary cities.
Professor Rich Ling, IT University, Copenhagen

Tracking Teknologier som byplanværktøj
af Lektor Henrik Harder, Aalborg Universitet

Erfaringer fra praksis. Byens planlægning og de mobile teknologier
Planlægger Bodil Henningsen, Aalborg Kommune
Læs interview med Bodil Henningsen

OGis 2.0: Borgerkortlægning af oplevelseskvaliteter i land og by
Bernhard Snizek & Anton Stahl Olafsson, Københavns Universitet

Workshop: Med app’en i byen
Lektor Henrik Harder & Videnskabelig assistent Michael Weber, Aalborg Universitet
Se resultatet af byvandring med smartphones

Sted
Aalborg Universitet