Gentænk Byen

Gentænk Byen

Læs Gentænk Byen (pdf)
Læs den digitale udgave (pdf)

Center for Strategisk Byforsknings nye publikation, Gentænk Byen, er landet fra trykkeriet. 25 spændende forskningsbaserede artikler om alt fra byliv til mobilitet og klimatilpasning.

Vores byer, bystruktur og forbindelsen mellem by og land er underlagt store forandringer i disse år. Urbanisering, dobbelturbanisering og affolkning af landområder er blot nogle af bevægelserne. Pendling og mobilitet er andre faktorer, der er helt afgørende for levevilkårene og for, hvordan vi kan håndtere byernes store udfordringer, bl.a. i forhold til klimaet.

Heldigvis forskes der meget i byer og byrelaterede emner i Danmark, så der er god viden om, hvad der driver udviklingen. Men der er også brug for, at skoler og uddannelsesinstitutioner har nem adgang til forskningen, bl.a. for at vække unges interesse for byplanlægning og strategisk byudvikling. 

Artiklerne er inddelt i fire temaer, der fokuser på henholdsvis Byen og det gode liv; Byer under grænser; Byer i bevægelse og Byernes klimaudfordringer. 

Center for Strategisk Byforskning er et netværk og videncenter for byforskning med fokus på bæredygtighed, tværfaglighed og nyttiggørelse og formidling af forskningsresultater. Centret består af forskere fra Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Netværket driver forskningsaktiviteter, afholder konferencer og workshops med såvel forskere som praktikere og udgiver publikationer som ”Gentænk Byen”. 

Center for Strategisk Byforskning samarbejder med Dansk Byplanlaboratorium om konferencer og artikler, som formidler og debatterer centrets resultater til en bredere kreds. ”Gentænk Byen” er finansieret med produktionsstøtte fra Realdania.