Gentænk Byen

Gentænk Byen

- Byforskning uden grænser


Konference i Aarhus, 5. marts 2015
Når globaliseringen, øget urbanisering, klimaforandringer, trængsel, og affolkning af landområder trænger sig på, er der behov for at diskutere ændrede bybegreber, nye indfaldsvinkler og metoder til forståelse og forandring af vores byer.

Center for Strategisk Byforskning har siden 2004 udforsket transformationen af vores byer under overskriften ’den grænseløse by’. På konferencen kan du få indblik i byforskernes nyeste resultater og anledning til at diskutere, hvordan vi gentænker byen.

Med introducerende oplæg under fire tematiske synsvinkler – bybegrebet, kunsten, det antropocæne og mobiliteten forstået som bytransformatorer – vil vi diskutere nye perspektiver på byen.

Se programmet

Oplæg fra kurset

Et spiseligt Landskab
Ph.d. studerende Marie Markmann, Arkitektskolen Aarhus

Man skærer da i huse
Ph.d. studerende Mo Michelsen Stochholm Krag, Arkitektskolen Aarhus

Dyrk Regionen
Arkitekt Kasper Espersen, Arkitektskolen Aarhus

Klimatilpasning som ressource
Ph.d. studerende Katrina Wiberg, Arkitektskolen Aarhus

Livet i vores bevægelser
Professor Ole B. Jensen, Aalborg Universitet

På rejse gennem byens rum
Ph.d. studerende Ditte Bendix Lanng, Aalborg Universitet

Rethink Urban Habitats
Lektor Stefan Darlan Boris, Arkitektskolen Aarhus

Sted
Aarhus
Tilmeldingsfrist
23. februar 2015