Gentænk Byen - Boglancering

Gentænk Byen - Boglancering

Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium har den glæde at kunne invitere til boglancering og reception den 3. september kl 15-17 i anledningen af udgivelsen af ”Gentænk Byen”. Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser og i gymnasiet samt til praktikere, politikere og andre, der har interesse i byers udvikling.

Arrangementet afholdes både på Københavns Universitet og Arkitektskolen Aarhus.
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Fælleshuset, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.
Arkitektskolen Aarhus, Arkitektskolens kantine, Nørreport 16, 8000 Aarhus C

Alle er velkomne, og alle deltagere får et trykt eksemplar af Gentænk Byen med hjem. Tilmelding er nødvendig, og deltagelse er gratis.


Et udpluk af bogens forfattere indleder med korte oplæg. Der er efterfølgende reception.
I tiden frem til boglanceringen vil du kunne smuglæse udvalgte artikler. Tryk på titlerne i programmet nedenfor for at læse artiklerne.

Københavns Universitet holder følgende forfattere oplæg:
Unges uddannelsesvalg og regionale flyttemønstre. v/ Elise Stenholt Sørensen 
• Midlertidige byrumsanvendelser – et strategisk værktøj i byudviklingen.v/ Christine Benna Skytt-Larsen
Byplanlægning og cykelvenlige omgivelser for børn. v/ Trine Agervig Carstensen 
• Nye horisonter – fremtidens byplanlægning under indflydelse af stigende havvand. v/ Ole Fryd

Arkitektskolen Aarhus holder følgende forfattere oplæg: 
Livtag med 1960’ernes og 1970’ernes almene boligområder. v/ Sidse Martens Gudmand-Høyer
• Trafikmaskine og bykvalitet i samme byrum – hvorfor og hvordan? v/ Ditte Bendix Lanng
Den tørre og den våde by. v/ Katrina Marstrand Wiberg

For yderligere information kontakt Kamilla S. Møller kahm@ign.ku.dk eller tlf. 35 33 16 30 

Hent den print-venlige indbydelse som pdf


Bestilling

Sted
Aarhus & Frederiksberg
Kursusdato
-