Program

Program

Torsdag d. 4. oktober

9.00-10.00
Ankomst, kaffe og netværk i Vendiahallen

10.00
Velkommen til Byplanmødet i Hjørring
Bestyrelsesformand Jes Møller, Dansk Byplanlaboratorium, Borgmester Arne Boelt(S), Hjørring Kommune og moderator Mette Walsted Vestergaard.

Politisk lederskab i byudviklingen
Byudvikling og politisk prioritering rækker længere end en valgperiode. Hvad er de langsigtede mål, hvor er de svære valg – og hvilke politi­kerroller er der behov for? Carsten Koch har som tidligere minister en gedigen politisk erfaring og er i dag bestyrelsesformand i tre store byudviklingsprojekter. Hør hans bud på robust planlægning.

Tilmeld dig her

Bestyrelsesformand Carsten Koch, By & Havn I/S, NærHeden P/S og Kanalbyen i Fredericia P/S

10.50
Pause

11.15
Se fremtiden i øjnene
Byplanlægning kræver is i maven, visionære politikere og modige valg. Og det kræver viden om de store forandringer, der venter forude. Hvordan stiller vi de rigtige spørgsmål? Aktuelle eksempler, dilemmaer og centrale problemstillinger set fra praksis.
Arkitekt og partner Søren Leth, Sleth A/S

Fra modspil til medspil
Hvordan kan traditionelle borgermøder og lokalplanhøringer ændres og udvikles så vi får skabt et aktivt samspil om byudviklingen? Og hvilke roller kan politikerne indtage i en succesfuld strategi?
Professor Eva Sørensen, RUC

11.55
Hvad brænder borgmestrene for?
Hør tre borgmestre tale ud om de­res drømme og håb for fremtidens planlægning. Hvordan ser de deres egen rolle og hvordan ønsker de at arbejde sammen med embedsværket og civilsamfundet mod fælles mål?
Borgmester Sofie Valbjørn (ALT), Fanø Kommune, borgmester Erik Buhl Nielsen(V), Varde Kommune og borgmester Arne Boelt (S), Hjørring Kommune.

12.30
Frokost

13.30-15.30
12 sessioner – om politisk lederskab og civilsamfundets virkekraft, byudvikling og bykvalitet, på tværs af kommunegrænser, FNs verdensmål, udvikling og afvikling i Hjørring og Thüringen, blandt andet..

18.30 -00.30
Aftenarrangement

I Vendiahallen – Byplanprisoverrækkelse, middag, underholdning og musik …

Fredag d. 5. oktober 

9.00
Byens nye dagligstue
Opførelsen af Vendsyssel Teater er en markant satsning. Nu kan du se det med egne øjne og møde de po­litikerne, der tog beslutningen og nogen af dem, der befolker huset i det daglige.

10.00
15 udflugter til Hjørring, Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt

15.00
Byplanmødets afslutning Vendsyssel Teater

15.30
Tak for i år!

Praktiske oplysninger

Byplanmødets hovedforedrag og eftermiddagsessioner, torsdag den 4. oktober, finder sted i Hallen Park Vendia, Thomas Morildsvej 11, 9800 Hjørring. Der vil være busser til hallen – fra Aalborg Lufthavn kl. 9.00 og fra Hjørring Banegård fra kl. 8.45-9.45.

Eftermiddagssessionerne finder alle sted i hallen, på nær Session G, der foregår på Vendsyssel Teater (bus hertil fra hallen og efter session bus til alle hoteller). Kl. 16.00 vil der være busser fra hallen til alle hoteller. Byplanmødets aftenarrangement finder også sted i Hallen Park Vendia, Thomas Morildsvej 11, 9800 Hjørring. Der vil være bus fra hotellerne til hallen og hjem til hotellerne kl. 23.00 og 00.45.

Fredag morgen er der busser fra alle hoteller til Vendsyssel Teater, hvor der er optakt til udflugterne – byvandringer såvel som busture. Alle udflugter afgår fra teateret kl. 10.00 og returnerer til teatret kl. 15.00, hvor der er fælles afslutning. Herefter vil der være busser til Aalborg Lufthavn. Jammerbugtudflugten og de tre Aalborg-udflugter afsluttes i Aalborg kl.15.00. Busser ankommer til Aalborg Lufthavn senest kl. 17.00