Tilmelding og praktiske oplysninger

Tilmelding og praktiske oplysninger

Deltagerafgift
Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der giver tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2018 er kr. 5.500,-.

For alle andre er deltagerafgiften kr. 7.350,-.

Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse.

Praktiske oplysninger

Byplanmødets hovedforedrag og eftermiddagsessioner, torsdag den 4. oktober, finder sted i Hallen Park Vendia, Thomas Morildsvej 11, 9800 Hjørring. Der vil være busser  til hallen – fra Aalborg Lufthavn kl. 9.00 og fra Hjørring Banegård fra kl. 8.45-9.45.

Eftermiddagssessionerne finder alle sted i hallen, på nær Session G, der foregår på Vendsyssel Teater (bus hertil fra hallen og efter session bus til alle hoteller). Kl. 16.00 vil der være busser fra hallen til alle hoteller. Byplanmødets aftenarrangement finder også sted i Hallen Park Vendia, Thomas Morildsvej 11, 9800 Hjørring. Der vil være bus fra hotellerne til hallen og hjem til hotellerne kl. 23.00 og 00.45.

Fredag morgen er der busser fra alle hoteller til Vendsyssel Teater, hvor der er optakt til udflugterne kl. 9.00 – byvandringer såvel som busture. Alle udflugter afgår fra teateret kl. 10.00 og returnerer til teatret kl. 15.00, hvor der er fælles afslutning. Herefter vil der være busser til Aalborg Lufthavn og Aalborg Banegård. Jammerbugtudflugten og de tre Aalborg-udflugter afsluttes i Aalborg kl. 15.00. Busser ankommer til Aalborg Lufthavn senest kl. 17.00

Tilmelding, betaling og frister

Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen onsdag den 15. august og til og med onsdag den 5. september 2018 betales et gebyr på kr. 1000,-. Ved afbud efter onsdag den 5. september 2018 betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere i tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I givet fald oprettes en venteliste.

Deltagerafgift

Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der giver tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2018 er kr. 5.500,-. For alle andre er deltagerafgiften kr. 7.350,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. Prisen inkluderer frokoster, aftenarrangement, udflugter og deltagermateriale. Overnatning er ikke inkluderet i deltagerafgiften, men bestilles separat.

Vil du med? så skriv en mail til Grethe (gs@byplanlab.dk) og spørg om der er en ledig plads.

Overnatning

Konferencebureauet Kongreskompagniet står for formidling af hotelværelser i forbindelse med byplanmødet. Reservation af hotelværelser foretages online via link til kongreskompagniets hjemmeside. Reservation skal være Kongreskompagniet i hænde senest onsdag den 15. august 2018. Reservation af værelser sker i den rækkefølge de modtages.

Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til Kongreskompagniet.

Yderligere information om overnatning kan fås ved henvendelse direkte til Kongreskompagniet på byplan2018@kongreskompagniet.dk

 

POLITISK LEDERSKAB - FORDI BYPLANLÆGNING OGSÅ ER POLITIK

2018 markerer starten på en ny planperiode med nye strategier og kommuneplaner. På Byplanmødet diskuterer vi de cases, hvor strate­gisk planlægning og politisk lederskab giver en overbevisende effekt: I alliancer mellem visionære byråd, toneangivende aktører i civilsamfun­det, dygtige kommunale forvaltninger og de virksomheder, der er med til at realisere kommunernes planlægning.

Husk at byudvikling er for vigtig til at overlade til byplanlæggerne.

På byplanmødet får du:

  • præsenteret de store udfordringer på planområdet.
  • inspiration til politisk lederskab fra cases, der bliver præsenteret af dem, der var med.
  • input til nye politiker- og embedsmandsroller på planfeltet.

Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Husk tilmelding senest 15. august