Ordforklaringer

Ordforklaringer

I kriminalpræventiv byplanlægning bruges begreber, som du her kan finde en forklaring på.

15 minutters byen – En idé om, at byer skal bestå af et netværk af mange mindre kvarterer med nærhed til faciliteter og services. Beboerne skal kunne komme til arbejde eller skole, fritidsaktiviteter, handle og udføre daglige ærinder inden for gå- eller cykelafstand fra deres hjem.

Beskyttertrang – En følelse (psykologisk) af ejerskab til boligen og dets nærområde – uanset at der ikke behøver at være tale om juridisk ejerskab i almindelig forstand.

Bevægelsesnettet – Et samlet områdes stier og veje, som personer bevæger sig af.

Færdselslinje – En sti eller vej, som personer bevæger sig af.

’Gated communities’ – Et beboelsesområde eller et bygningskompleks, der er indhegnet eller indmuret for at forhindre fremmedes adgang. Et gated community består ofte af mindre boligveje og forskellige fællesfaciliteter og ses mest i udlandet.

Kriminalprævention – Forebyggelse af kriminalitet og anden risikoadfærd.

Luregrænse – Grænsen til områder, hvor man ikke har visuel kontrol.

Mørketid – Det tidsrum, hvor der er mørkt udenfor. Mørketiden er selvsagt længere om vinteren end om  sommeren.

Private, halvprivate, halvoffentlige eller offentlige zoner:  Som hovedregel vil områdetyperne have disse karakteristika:

  • Offentlig – Alle finder det naturligt at komme. F.eks. parkeringspladser og stier.
  • Halvoffentlig – Stadig offentlige zoner, men er henvendt fortrinsvis til beboere. F.eks. legepladser, fælles grillpladser og mindre opholdsrum på friarealer.
  • Halvprivat – Privat område men som henvender sig til offentligheden. F.eks. forhaver kendetegnet ved at give kontakt til forbipasserende.
  • Privat – Områder der kun bruges til private og ikke til offentlige formål. F.eks. beboernes private haver.

Skalsikring – At man sikrer den udvendige del af en bygning med indbrud. Skalsikring handler bl.a. om at sikre døre med solide, godkendte låse og vinduer med sikringstiltag (fx flere lukkepunkter, en forstærket ramme eller at glasset er limet fast til rammen i hjørnerne)

Øjne på gaden – Et centralt kriminologisk begreb, der også kaldes ”beskyttende øjne”. Læs mere om begrebet øjne på gaden.