Litteratur og links

Litteratur og links

Bo trygt.dk: Hjemmeside med råd og inspiration til private husejere om, hvordan indbrud kan forebygges. Desuden nabohjælp, kommune-politi samarbejde og nyeste indbrudstal i din kommune.

Byplan Nyt 2/2021 med tema om Tryghed og indbrudsforebyggelse i planlægningen

Byrum for alle. Udfordringer, konflikter og indsatser i byrum. SBI, 2007

Det Kriminalpræventive Råd giver gode råd om, hvordan man undgår kriminalitet samt samler og formidler teorier og baggrundsviden.

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, 2014

Hvad virker. Trygfonden, 2017

Kriminalpræventiv miljø- og byplanplanlægning. Hovedkonklusioner og resume af rapport fra SBI. Det Kriminalpræventive Råd, 2013.

Kriminalpræventiv miljø- og byplanplanlægning. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, 2014

Indbrudsforebyggelse i danske kommuner. Inspirationskatalog. Bo trygt

Scherg, Rune Holst. Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø- og byplanlægning. Hovedkonklusioner og resume af rapport fra SBI. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, 2014.

Trygge Boligområder. Forslag til kriminalpræventiv renovering. Det Kriminalpræventive Råd, 2001/2009.

Trygge byrum for alle, mange, få. Anbefalinger til skabelse af trygge byområder. Byplanlaboratoriet har bidraget.