Klimamål og planlægning

Begrænsning af CO2-udspil gennem planlægning

Den fysiske planlægning har stor betydning for CO₂-udslippet i Danmark og nu er der hjælp at hente i et nyt inspirationshæfte med titlen ”Klimamål og planlægning”

Se inspirationshæftet "Klimamål og planlægning"

Download "Klimamål og planlægning som PDF

Se webinar afholdt af DK2020

I forbindelse med udgivelse af hæftet er der udarbejdet en række powerpoints, der frit kan benyttes i kommunerne. Det eneste I skal huske er at kreditere os og fotograferne. 

Powerpoint: Klima og planlægning feb 22'

Engelsk Abstract: Climate and planning

Planlægningen er med til at bestemme, hvor og hvordan vi bor og hvordan vi transporterer os. Derfor er det vigtigt, at planlægningen kommer til at spille sammen med de mange klimaplaner, der udarbejdes i de danske kommuner i disse år. Dette er afsættet for et helt nyt inspirationshæfte med eksempler på, hvordan man kan arbejde med begrænsning af CO2-udslip, når man planlægger.  Følgende emner er behandlet i rapporten: 

 • Byomdannelse 
 • Byfortætning og genanvendelse i eksisterende områder 
 • Placering af detailhandel og erhverv
 • Boligpolitik, boligudbygning, boligtyper og boligstørrelse
 • Energioptimering af boliger
 • Logistik og godstransport
 • Forsyningsinfrastruktur 
 • Kollektiv trafik og knudepunkter 
 • Privatbilisme og deleordninger

Der er ikke indsamlet ny viden eller foretaget nye beregninger. Der er tale om en hurtig indsamling og et allerførste skridt, og i materialet stilles tre grundlæggende spørgsmål: 

 • Hvilke tommelfingerregler og gode råd kan gives? 
 • Hvor finder man de gode og inspirerende eksempler i ud- og indland? 
 • Hvor mangler der viden?

CONCITO, Gate 21, KTC og Dansk Byplanlaboratorium har udarbejdet hæftet. Foreningen Realdania har bidraget til udgivelsen.  

Se webinar afholdt af DK2020

Hæftet kan åbnes og downloades her i to formater:

Se inspirationshæftet "Klimamål og planlægning"

Download inspirationshæftet "Klimamål og planlægning som PDF