Kommuneplanen - klarhed og ejerskab

Kommuneplanen - klarhed og ejerskab

Alle kursusgange indeholder faglige oplæg og inspirerende cases krydret med øvelser og refleksion over egen kommuneplan og planstrategi-proces. Det vil være muligt at tilpasse programmet efter deltagernes behov og ønsker. Der skal beregnes tid til hjemmearbejde mellem kursusgangene.

Formål:

· At skabe overblik over kommuneplanlægningens vilkår og muligheder.

· At erfaringsudveksle på tværs og få bragt egen cases i spil

· At skabe et refleksionsrum for kommuneplanlæggere

· At sikre ejerskab og opfølgning på kommuneplanen

Kurset forløber over to dage i hhv

Odense d. 14. januar 2020 om Kommuneplanens klarhed.

København d. 6. februar 2020 om Aktører, ejerskab og inddragelse i praksis

Se programmet


Oplæg fra 1. kursusgang

2. kursusgang

Sted
Odense & København
Pris
For tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium: 4.750 kr. For andre: 6.350 kr.
Kursusdato
-
-
Tilmeldingsfrist
1. december. Efter denne dato er tilmeldingen bindende