Kulturmiljøer og bygningsarv i planlægningen

Kulturmiljøer og bygningsarv i planlægningen

Kursus 5. og 6. maj 2022 i Næstved

Som kommune er der et stort potentiale i at kortlægge og planlægge for kulturhistoriske bevaringsinteresser og kulturmiljøer. Men hvordan gør man det bedst og med hvilke metoder? Nyt kursus dykker ned i, hvordan kortlægning af og planlægning for kulturarv kan bruges som et aktiv, der kan skabe værdi i forbindelse med byudvikling.

Det er et intensivt kursus, der giver dig som kommunal planlægger viden og kompetencer til at kortlægge og vurdere kommunens kulturarv. Både hvis det drejer sig om enkelte bygninger eller større kulturmiljøer.

Til kortlægning og screening af bevaringsværdier får du viden om både ældre vurderingsmetoder som SAVE og nyere metoder som SAK og DIVE. Og vigtigst af alt, hvordan du kan gribe processen an enten som en overordnet strategi eller som led i konkrete byudviklingsprojekter. Du får også redskaber og metoder til at inddrage bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i den kommunale planlægning, bl.a. i udarbejdelsen af kommuneplaner og lokalplaner.

Kurset benytter sig af forskellige læringsformer som videns- og metodeoplæg, arbejde med cases i grupper ude og inde samt fælles refleksion og sparring.

Undervisere og oplægsholdere
Thomas Tram Pedersen, historiker og byplanlægger, PlanScape
Grethe Pontoppidan, arkitekt og bevarings-faglig rådgiver, a r k i t e k t u r e t
Erik Brandt Dam, arkitekt, Erik Brandt Dam arkitekter ApS
Poul Sverrild, PhD, adj. post doc. Forstads-museet
Thore Rytter, chefkonsulent og Christian Lærke, specialkonsulent og planlægger, Næstved Kommune
Fay Kirsten Mitchell Nielsen, byplanlægger, Faaborg-Midtfyn Kommune

Se kursusprogrammet

 

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte kursusleder Anja Sandreid.

OBS! Særligt ifht. COVID-19:
Hvis kurset aflyses på grund af myndighedernes COVID-19-retningslinjer, eller hvis din kommune/virksomhed indfører særlige nedskrevne restriktioner, får du det fulde beløb refunderet. Vi vil som udgangspunkt forsøge at undgå aflysninger, men i stedet udskyde – som deltager får du i så fald mulighed for at vælge, om du vil med på den nye kursusdato.

Sted
Næstved
Pris
5.700 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium og 7.600 kr. for ikke-tilskudsgivere. Prisen inkluderer kursusmateriale, fuld forplejning og en overnatning på hotel i enkeltværelse.
Kursusdato
-
Tilmeldingsfrist
Efter 21. april 2022 er tilmelding bindende.