Netværk for privat-offentligt bysamarbejde

Byliv i sommerbyen aarhus

Byliv i sommerbyen aarhus

Netværk for privat-offentligt bysamarbejde

Netværk for Privat-offentligt bysamarbejde består af KL, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania By & Byg samt 11 danske kommuner. Netværket undersøger, privat-offentlige samarbejders potentialer i byudviklingen, og hvordan deres bedste rammebetingelser kan skabes.

Det fælles mål er at få løst en række konkrete udfordringer med eksempelvis tiltrækning af arbejdskraft, udvikling af detailhandlen, trængsel og mobilitet, iværksætteri, bosætning og turisme. Parterne bag netværket forventer, at en nytænkning af privat-offentlige samarbejder i Danmark er en afgørende forudsætning for fremover at sikre vækst, udvikling og livskvalitet i eksisterende danske byområder.

Med netværket er der mulighed for at høste erfaringer på tværs af landet og for første gang få etableret en sammenhængende viden om potentialet i samarbejdet mellem private og offentlige aktører. Det skaber samtidig grundlag for at vurdere, om der er behov for bedre lovgivningsmæssige rammer på området.

Kommuner i netværket

Fredericia Kommune
Frederiksberg Kommune
Gladsaxe Kommune
Hillerød Kommune
Hjørring Kommune
Odense Kommune
Slagelse Kommune
Varde Kommune
Vejle Kommune
Aalborg Kommune
Aarhus Kommune

Fakta:
Initiativtagerne til etablering af netværket er Realdania By & Byg, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og KL.

Netværket er aktivt i en toårig periode fra 2017 til 2019.

Der er nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter for netværkskommunerne, private parter i netværkskommunerne, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Erhvervsministeriet, Aalborg Universitet København, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, KL , Realdania By & Byg og Realdania. Dansk Byplanlaboratorium er sekretariat for netværket.