Publikationer om De 5 anbefalinger

Planlægning er politik, 5 nye anbefalinger
”5 anbefalinger, når politiske mål skal omsættes til planstrategi og kommuneplan” er titlen på Plan09s afsluttende projekt. Anbefalingerne er udarbejdet af FormidlingsgruppeK13, og er en opfordring til at udvikle plankulturen med klarere målstyring, mere politik og færre ord.

 

Folder til lokalpolitikere
Planlægning er politik. 5 anbefalinger eller bestil publikationen her

 

Hæfte til beslutningstagere i kommunerne
Planlægning er politik. 5 anbefalinger.
Når politiske mål skal omsættes til planstrategier og kommuneplan eller bestil publikationen her

 

Sammenfattende rapport
Plankultur i en brydningstid - En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09