Nye guider giver blik for byen

Nye guider giver blik for byen

Pressemeddelelse 01/07 2008. Realdania; Fonden for det byggede miljø

Læs mere her

Hvordan ser man på byen med en planlæggers øjne? Og hvad kendetegner dansk byplanlægning? Dansk Byplanlaboratorium er gået sammen med bl.a. Dansk Arkitektur Center, RUC, KU, gymnasieskolen og Realdania om at udvikle nye guider, der giver faglig indsigt i planlægning af danske byer. Guiderne skal inspirere undervisningen i anvendt naturvidenskab og planlægning i gymnasiet og på universiteter. Men alle andre med interesse kan også læse med. Guiderne udgives i 2010.

Byerne vokser og vokser. Aldrig før har så mange mennesker boet i byen, og så få på landet. Vil man have byer, der er bæredygtige, er gode planer en vigtig forudsætning - og dygtige planlæggere. Med to nye guider vil Dansk Byplanlaboratorium stimulere interessen for emne og fag, allerede hos unge i gymnasiet. Udgivelsen består af en introducerende byplanguide og flere undervisningsrettede metodeguides.

Guiderne supplerer hinanden, men kan læses uafhængigt - også af beslutningstageren eller turisten. For eksempel som inspiration til en planlægnings-udflugt i Danmark.

Byplanguide
Guiden gennemgår i korte træk dansk planhistorie siden 1945 og de (velfærds)paradigmer, der har præget udvikling af by og land. Derudover består guiden af eksempler fra hele Danmark - både de gode og dem, der kunne være gået bedre. Byplanguiden er nemlig ikke tænkt som en kanon.

Der er både eksempler fra omdannelsesprojekter og fra projekter på "bar mark". Hvert eksempel er illustreret med fotos, plantegninger og andet relevant kortmateriale. Bagest i guiden er der en ordliste med korte beskrivelser af vigtige fagudtryk. Der er løbende links og henvisninger til mere information, dels om eksemplerne og dels til planer, man kan sammenligne med, fra andre steder i Danmark. Målgruppen for Byplanguiden er turister, planlæggere, studerende og andre interesserede.

Metodeguides: Blikke på byen
Metodeguides: Blikke på byen henvender sig primært til gymnasieelever, elever på andre ungdomsuddannelser og førsteårsstuderende på videregående udannelser. Guiderne består af en række elektroniske foldere. Hver folder tager udgangspunkt i en specifik case og har øvelser og redskaber til systematisk feltarbejde, så man selv kan gå på opdagelse og lære byen og dens landskab og miljøer at kende via forskellige metoder. For eksempel ved at aflæse byens tegn og forstå den ved hjælp af GIS. Guiderne giver også instruktion i systematisk måling, observation og bearbejdning gennem klassifikation og kartering.

Metodeguides: Blikke på byen vil kunne hentes fra bl.a. www.dac.dk

Både Byplanguide og Metodeguides: Blikke på byen udgives i 2010. Byplanguiden oversættes desuden også til engelsk.

Yderligere oplysninger
Marie Partoft, projektleder, Dansk Byplanlaboratorium. Tlf. 33 13 72 81
Karen Skou, projektleder, Realdania. Tlf. 70 11 66 66