Bliv skarp på fremtidens bolig og erhvervsmarked

Bliv skarp på fremtidens bolig og erhvervsmarked

Kuben Management og Exometric

Exobase er en avanceret vidensbase med fokus på fremtidens bolig- og erhvervsmarked. Exobase trækker på en lang række datakilder såsom historiske data, statistiske fremskrivninger, markedsanalyser samt online og personlige interviews, og muliggør nuancerede analyser af bevægelsesmønstre og efterspørgsel på boliger, services og erhverv på et overordnet kommunalt niveau, såvel som for enkelte byområder, helt ned til konkrete byggegrunde. I forbindelse med en analyse fusioneres områdespecifikke data med Exobases data og ved hjælp af algoritmer foretages en række analyser, der gør det muligt med stor nøjagtighed at identificere kommuners udviklingsbehov og vurdere konkrete byudviklings- og byggeprojekters potentialer i forhold til markedsefterspørgslen.

I forbindelse med kommunernes forestående kommuneplanlægning, kan vi med vores databaserede analysemetode udarbejde vigtige videngrundlag, der kan underbygge en beslutning om, hvilke boliger, der skal bygges, hvor mange, i hvilke størrelser og hvorhenne. Med dette kan vi blandt andet danne grundlag for en strategisk rækkefølgeplan med betragtninger om, hvor udviklingen skal starte og hvad den skal have fokus på. Alt sammen med forståelse for mulige bosætteres flytteadfærd, -intentioner og boligefterspørgsel – i et historiske og fremtidigt perspektiv.

Tilbage til programmet