Erfaren projektleder til Mobilitetsenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune

Københavns Kommune har et ambitiøst mål om at forbedre fremkommeligheden og de grønne mobilitetsformer; reducere støj, røg og CO2, samt skabe bedre byrum og mere byliv. I mobilitetsenheden i Byens Udvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder vi med den overordnede udvikling af de planer og strategier, der understøtter de politiske målsætninger på trafik- og mobilitetsområdet i København.

Da der er stort fokus på området, søger vi en erfaren projektleder med indgående kendskab til trafik og mobilitet, flair for tværgående samarbejde, stor analytisk sans, dokumenterede kommunikationsevner og tidligere erfaring med at arbejde med processer og strategisk vigtige projekter i en politisk styret organisation.  

Kontaktperson
Casper Harboe
Ansøgningsfrist
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Lemvig Kommune
Ansøgningsfrist:
Bornholms Regionskommune
Ansøgningsfrist:
Frederiksberg Kommune
Ansøgningsfrist:
Haderslev Kommune
Ansøgningsfrist:
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Vordingborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Greve Kommune
Ansøgningsfrist: