Landskabsarkitekter til Park & Natur

Vi søger to landskabsarkitekter til at løse opgaver med planlægning og udvikling af faciliteter inden for det grønne, blå og rekreative i Aalborg Kommune. Den ene stilling er midlertidig, da det er et barselsvikariat, mens den anden stilling er en fastansættelse.

Stillingerne er placeret i Team Parker og Grønne Områder i Park & Natur. Teamet varetager strategisk planlægning af den grønne og blå struktur i byerne og det åbne land, hvor klima, FN's verdensmål og Rig Natur (biodiversitet) spiller en central rolle. Teamet har ansvaret for udvikling og anlæg af kommunale parker, kirkegårde og grønne områder samt prioritering af driften og fastlæggelse af driftsniveauet. Teamet har også ansvaret vedrørende beplantning, grønne strukturer m.m. i lokalplaner og byudviklingsprojekter – herunder deltager vi bl.a. i projekterne med åbning af Østerå, naturgenopretning i Hammer Bakker, Stigsborg Havnefront og Sofiendal Enge.
 

Aalborg Kommune
Kontaktperson
Anne Marie Overgaard
Ansøgningsfrist
Aalborg Universitet
Ansøgningsfrist:
Thisted Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Ballerup Kommune
Ansøgningsfrist:
Hillerød Kommune
Ansøgningsfrist:
Holbæk Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Høje-Taastrup Kommune
Ansøgningsfrist:
Kalundborg Kommune
Ansøgningsfrist: