Strategisk kommuneplanlægger

Lolland Kommune søger en kommuneplanlægger til at varetage den strategiske planlægning og skabe de planstrategiske rammer, som gør det muligt at udvikle kommunen til en bedre fremtid.  

Det går godt på Lolland, og fremtiden tegner endnu bedre. En udvikling, der forstærkes af det store anlægsbyggeri - Femern Bælt-forbindelsen, som sættes i gang i januar 2021.
Lolland kommune oplever netop nu en stor interesse for byudvikling, turisme- og boligudvikling og for grønne energianlæg. Vi har derfor mange ambitiøse projekter undervejs, der kaster en lang række spændende planopgaver af sig, som du kan blive en del af.  

I Planer og Kort arbejder vi overordnet set med planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, myndighedsbehandling og korttegning i byer, det åbne land og i sommerhusområder. Dernæst deltager vi en række tværgående udviklingsprojekter som eksempelvis Nakskov 2030 og står for byfornyelses- og områdefornyelsesprojekterne i kommunen, lige nu i Maribo og Rødbyhavn.

Lolland Kommune
Kontaktperson
Trine Kristoffersen
Ansøgningsfrist
Rudersdal Kommune
Ansøgningsfrist:
Guldborgsund Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Aabenraa Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Svendborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Gladsaxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Struer Kommune
Ansøgningsfrist: