Strategisk kommuneplanlægger

Lolland Kommune søger en kommuneplanlægger til at varetage den strategiske planlægning og skabe de planstrategiske rammer, som gør det muligt at udvikle kommunen til en bedre fremtid.  

Det går godt på Lolland, og fremtiden tegner endnu bedre. En udvikling, der forstærkes af det store anlægsbyggeri - Femern Bælt-forbindelsen, som sættes i gang i januar 2021.
Lolland kommune oplever netop nu en stor interesse for byudvikling, turisme- og boligudvikling og for grønne energianlæg. Vi har derfor mange ambitiøse projekter undervejs, der kaster en lang række spændende planopgaver af sig, som du kan blive en del af.  

I Planer og Kort arbejder vi overordnet set med planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, myndighedsbehandling og korttegning i byer, det åbne land og i sommerhusområder. Dernæst deltager vi en række tværgående udviklingsprojekter som eksempelvis Nakskov 2030 og står for byfornyelses- og områdefornyelsesprojekterne i kommunen, lige nu i Maribo og Rødbyhavn.

Lolland Kommune
Kontaktperson
Trine Kristoffersen
Ansøgningsfrist
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Roskilde Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
COWI
Ansøgningsfrist:
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Århus Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Gentofte Kommune
Ansøgningsfrist:
Silkeborg Kommune
Ansøgningsfrist: