Unges uddannelsesvalg og regionale flyttemønstre - Gentænk Byen: Artikel 3

Unges uddannelsesvalg og regionale flyttemønstre - Gentænk Byen: Artikel 3

Elise Stenholt Sørensen, Ph.D.-studerende ved Københavns Universitet og forskningsassistent ved Aalborg Universitet har skrevet artikel 3 i Gentænk Byen om unges uddannelsesvalg og regionale flyttemønstre: Fraflytningen fra Danmarks mindre byer og landområder er steget i de seneste årtier. Når man ser på udviklingen fra 1990-2018, kan man se, at det primært er ændrede flyttemønstre blandt de unge mellem 18-24 år, der er årsag til befolkningsnedgangen i de mindre byer og landområder. Men hvorfor forlader unge i stigende grad de mindre byer? Denne artikel beskriver, hvilken betydning unges uddannelsesvalg har for deres flyttemønstre. Hovedkonklusionen er, at en gymnasial ungdomsuddannelse øger tilbøjeligheden til at flytte til en større by markant.

Til boglanceringen af Gentænk Byen i København holder Elise Stenholt Sørensen et omlæg om netop denne artikel.